Undvik Fas 3 – för allt du gör

Posted by Jonas | Posted in a-kassa, Försäkringar, Spartips | Posted on 19-05-2011-05-2008

0

Fas 3 är ett arbetsmarknadsåtgärd som är hårt kritiserad. Människor beskriver det som ett vuxendagis eller fängelse. Och när man väl kommer dit så är det väldigt svårt att komma tillbaka till arbetslivet.

Endast en procent av de som är satta i Fas 3 kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Då är det viktigt att man inte hamnar där, till och börja med.

Först och främst är det ytterst viktigt att man är med i a-kassan, så man har någon form av trygghet. Men a-kassan kommer du endast få under en begränsad period och om du inte har hittat ett jobb innan dess så är det även bra att ha annan trygghet.

Det finns olika arbetslöshetsförsäkringar som man kan betala för att få en del av sin lön, varje månad, om man blir arbetslös. Ofta erbjuder ditt fackförbund sådana försäkringar, så vänd dig dit och fråga vad som krävs.

Ett annat alternativ, som mycket annat, är att ha ett eget sparande. Här går åsikterna isär om hur mycket man bör ha i buffert. En månads, tre eller sex månader och så vidare. Här får du känna av själv vad som krävs, men det är viktigt att du har ett buffertsparande.

Ett buffertsparande borde märkas till specifika ändamål annars är risken att pengarna går till annars än när de verkligen behövs. Välj då en långsiktigt sparande i fonder, aktier eller någon form av sparande som ger en bra avkastning.

Svårare att få full ersättning från a-kassan

Posted by Jonas | Posted in a-kassa, SCB | Posted on 17-02-2011-05-2008

0

Att bli arbetslös är för många en omvälvande händelse i livet, speciellt ekonomiskt. Att vara med i a-kassan är inte längre en garanti för att man kan försörja sig ekonomiskt och få personer får ut 80 procent av sin tidigare lön.

En rapport från a-kassornas samorganisation, SO, visar att endast 4 procent får ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan. Dagens ersättnings från a-kassan ligger på 680 kronor per dag. Och enligt rapporten från SO är detta för lite, i alla fall om man jämför med löneutvecklingen de senaste åren. Om ersättning skulle följt och indexerats efter löneutvecklingen, skulle ersättningen legat på 885 kronor per dag.

Rapporten visar också att om inte ersättningen höjs kommer utvecklingen leda till att endast 3 procent får ut 80 procent, under 2011. Harald Petersson, ordförande för SO, menar att det är viktigt att taket för ersättningen höjs så att den är i linje med löneutvecklingen.

Av de som är arbetslösa idag får endast 35 procent a-kassa och den utvecklingen är på väg åt fel håll. Det kan delvis bero på den höga avgiften för att vara med i a-kassan. Det är problematiskt och oroande, eftersom de som inte får någon ersättning från a-kassan istället får socialbidrag. Då socialbidragen har ökat drastiskt den senaste tiden är det kommunerna som får betala. Vilket i slutändan betyder att det är skattebetalarna som får betala.