Cypern i kris

Posted by Jonas | Posted in EU | Posted on 27-03-2013-05-2008

0

För er som har följt nyheterna är ni säker redan medvetna om krisen i Cypern och alla turer kring den. Om inte så handlar det om att landets banker har stora finansiella problem och för att lösa den finansiella bankkrisen har EU och IMF beviljat ett nödlån på 10 miljarder euro, men till hårda krav.

Lånet från IMF och EU kommer inte helt utan krav. Till en början skulle en engångsskatt på alla insatta medel hos de cypriotiska bankerna att införas. Men efter stora protester i Cypern röstade landets parlament ned förslaget och nya förhandlingar med eurogruppen inleddes.

Nu har Cypern och eurogruppen enats om en lösning vilket innebär att Laiki Bank, en av landets största banker, kommer att läggas ned och att alla konton under 100 000 euro förs över till landets största bank Bank of Cyprus. De övriga kontona i Laiki Bank ska flyttas till en temporär bank som sedan ska avvecklas med tiden. Även i Bank of Cyprus kommer konton över 100 000 euro att frysas tillsvidare.

Om Cypern inte hade beviljats ett nödlån hade landet sannolikt gått i konkurs, vilket hade skadat euron och EU. Hur utvecklingen kommer att fortlöpa nu är osäkert och under onsdagen så tappade euron i värde mot den svenska kronan.Just kostar en euro cirka 8,32 svenska kronor.

Sänkning av reporäntan den 5:e september?

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta, EU, reporänta, riksbanken | Posted on 31-08-2012-05-2008

0

Reporäntan har varit ett hett ämne denna månad och den 5:e september är det åter dags för Riksbanken att ta ett beslut. Läget ute i Europa blir allt mer kritiskt samtidigt som inflationstakten i Sverige minskar. Och trots den starka svenska kronan och den starka svenska ekonomin så kan Riksbanken tvingas göra en räntesäkning.

Även om en räntesäkning skulle bli verklighet så är det fortfarande så att bankerna med alla sannolikhet kommer att hålla kvar bolånen på samma nivå som innan eller med en väldigt knapp sänkning. Anledningen är fortfarande riskfaktorn som ställer till det för bankerna som gör att de ogärna sänker boräntorna, just nu.

I och med att Greklands kris är djupare, än vad som tidigare framgått, så ser det inte ljusare ut. Lägg därtill att Spanien börjar få riktiga problem samtidigt som även Italien troligtvis inte kommer att lösa sin kris på egen hand.

Det göra att bankerna är extra försiktiga just nu. Men bli inte förvånad om räntan sänks den 5:e september eller senare i höst. Det finns mycket som talar för det, även om Riksbankens prognos är fortsatt en oförändrad räntenivå.

EU-krisen på väg att lösas?

Posted by Jonas | Posted in bank, EU, valuta | Posted on 28-10-2011-05-2008

0

Krisen i Europa tog sitt första steg mot förbättring när EU-mötet i torsdags resulterade i att krisfonden utökades till 1000 miljardet.

Börserna reagerade direkt på de positiva signalerna och både Euron och kronan steg mot dollarn.

En annan bidragande orsak till den positiva reaktionen var att det nu ställs hårdare krav på bankerna.

Många positiva reaktioner kunde ses runt om i Europa. Är detta lösningen ur den Europeiska krisen?

Det sägs också att Kina är beredd på att investera stort i Europa för att undvika att nedgången håller i sig. redan nu är det klart att SAAB får nya Kinesiska ägare.

Euron – Inte speciellt populär

Posted by Anders | Posted in Ekonom, EU, SCB | Posted on 15-06-2010-05-2008

0

När Sverige fick säga sitt valde majoriteten att inte släppa in den gemensamma europeiska valutan Euro innanför gränserna. Det har nu gått ett par år sedan omröstningen hölls och frågan är hur svenskar ställer sig till Euron idag? Faktum är att valutan är ännu mer impopulär än vad den var då röstningen avgjordes.

Statistiska centralbyrån har genomfört en undersökning hur svenskar ställer sig till den gemensamma valutan idag. Ungefär 28 procent skulle idag rösta JA medan nästan 60 procent skulle rösta NEJ. 12 procent är fortfarande osäkra hur de ställer sig. Det här är rekord vad det gäller antalet NEJ-sägare där stödet aldrig varit större. Jämför man med senaste undersökningen så var antalet NEJ-sägare ungefär 42 procent medan 44 procent var positiva.
Rent generellt när det gäller EU som organisation är fortfarande stödet hyfsat starkt. JA-sägarna där ligger ungefär på 56 procent. Cirka 20 procent är negativt inställda till medlemskapet. En liten ökning mot tidigare mätningar.
Fördelar vi ut åsikterna på kön så är andelen kvinnor som är emot Euron 61,9 procent jämfört med tidigare 45 procent. En kraftig ökning. Männen har också ökat. Från 38 procent i november till 58 procent i maj.
Det tåls också att informera om att inget parti idag har fler JA-sägare än NEJ-sägare när det gäller Euron. Minsta skillnaden finns i Folkpartiet medan den största skillnaden ligger hos Vänsterpartiet där hela 74 procent är emot ett Euroinförande.