Basbeloppen för 2013 har fastställts

Posted by Jonas | Posted in basbelopp, prisbasbelopp, SCB | Posted on 13-09-2012-05-2008

0

Basbeloppet som SCB räknade fram och offentliggjordes i juli tidigare i år har fastställts av Regeringen. Det innebär att de följer SCB:s rekommendationer och uträkningar.

Som brukligt är kommer basbeloppet att höjas från föregående år, något som också har skett år efter år med få undantag. Det innebär att prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 44 500 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 56 600 kronor och inkomstbasbeloppet höjs med 1000 kronor.

Basbeloppen används för att räkna ut olika ersättningsnivåer inom välfärden.

Basbeloppen för 2013

Prisbasbelopp: 44 500 kr (44 000 kr)
Förhöjda prisbasbeloppet: 45 400 kr (44 900 kr)
Inkomstbasbelopp: 56 600 kr (55 600 kr)

Läs mer här om de olika basbeloppen och höjningarna på Regeringens webbplats.

Höjt prisbasbelopp för 2013

Posted by Jonas | Posted in prisbasbelopp, SCB | Posted on 13-07-2012-05-2008

0

SCB har nu beräknat vilket nivå som prisbasbeloppet för 2013 bör ligga på. Det blir en höjning med 500 kronor från dagens 44 000 till 44 500. Det innebär att vissa ersättningar som använder prisbasbeloppet som grund höjs något.

SCB skrev i ett pressmeddelande under gårdagen att enligt deras beräkningar så bör prisbasbeloppet höjas till 44 500 kronor. Det är en höjning med 500 kronor. Prisbasbeloppet ligger bland annat till grund för beräknandet av bland annat sjupenning, studiemedel, föräldrapenning, ITp med flera. Så en höjning av prisbasbeloppet är något som kommer är positivt för flera samhällsgrupper.

Dock ska påpekas att SCB använder förändringen av konsumentprisindex, inflationsmåttet, som grund för sitt beslut. Det innebär att man egentligen inte får mer pengar i plånboken med tanke på de rådande prisförändringarna.

Innan den nya nivån av prisbasbeloppet för 2013 kommer att gälla så måste regeringen besluta om de kommer att gå på SCB:s linja, vilket de nästan alltid gör.