Bostadspriserna något lägre ute i landet

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, prisundersökning, riksbanken | Posted on 16-11-2010-05-2008

0

Tar idag till mig en prisundersökning som gjorts på den svenska bostadsmarknaden. Sett till senaste månaden har inga priser ändrats men om man ser till den senaste tre månaderna så har priserna ute i landet förändrats, i alla fall när det gäller bostadsrätter. Enligt den senaste undersökningen som gjorts så har priserna på bostadsrätter gått ner med tre procent medan villapriserna ligger kvar på samma nivå. I Stockholm är trenden tvärtom där priserna istället har gått upp.

Det troliga är att intresset för köp av bostäder har ändrats något efter förändringen i styrräntan, riksbankens ändrade prognos för kommande ränteförändringar samt införandet av bolånetaket. Det kan dock vara så att fler restriktioner för bostadsmarknaden är på ingång med bland annat amorteringskrav på lånade pengar. Det här skulle kunna få större effekter på priserna och att människor inte kan låna lika mycket pengar som tidigare. Det skulle troligtvis trycka ner priserna på bostadsmarknaden. Det här är dock bara spekulationer just nu.

Styrräntan höjs med 0,25 procent av Riksbanken

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi, riksbanken | Posted on 26-10-2010-05-2008

0

Idag var det åter igen dags för ett sammanträde i den lilla grupp människor som har en oerhörd stor påverkan på svensk ekonomi, nämligen Riksbankens ansvariga som beslutar om styrräntans nivåer. Idag var beslutet väntat och att höjningen kom på 0,25 procentenheter upp till 1 procents-nivån var det som de flesta experter hade siat om. Hade det inte varit för den försämrade amerikanska ekonomin hade höjningen kunnat vara ännu större.

Det här får givetvis konsekvenser. Bolånen kommer att bli dyrare och sparräntorna kommer att bli högre. Det finns givetvis många som vill uttala sig om vad effekterna kommer att bli men det är svårt att få till så att alla tankar kommer att infalla. Dock innebär inte den här höjningen att det är dags att binda bolånen.

Riksbanken lämnade också en prognos för kommande höjningar och den har dragits tillbaka något eftersom det visat sig att ekonomin världen över fortfarande är känslig till för stora förändringar. Nu är prognosen istället satt till att räntan skall stiga till 1,9 procent i slutet av 2012 och 3,4 procent i slutet av 2013. Det är en försiktigare prognos än vad som lämnades under förra sammanträdet där räntan gick upp till 0,75 procent. Att binda bolånen är därför inte lika självklart just nu där flera experter redan valt att gå ut och meddela att det kan vara hugget som stucket att binda just nu. Det kan vara bättre att vänta till nästa höjning istället.

Det är inte helt enkelt med ekonomi. Att som privatperson lyssna och ta åt sig av allt som skrivs är givetvis inte helt enkelt när det ena månaden rekommenderas något och andra månader någonting helt annat. Det är väl det som är både förtjusningen och förskräckelsen när det kommer till privatekonomi. Personligen tror jag på att avvakta att binda upp sig, inte minst nu när prognosen planade ut och blev mindre drastisk. Troligtvis kommer det att komma en räntehöjning till innan årsskiftet är slut och då kanske det är ett annat läge i diskussionen om att binda eller inte.

Om du inte riktigt har greppat det här med RIksbanken och Styrräntan så finns två bra informationssidor på Allt om Spara där du kan lära dig mer om just de här områdena. Klicka på antingen Riksbanken eller Styrränta för att komma till respektive artikel.

Nya räntor hos SBAB

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, riksbanken | Posted on 16-07-2010-05-2008

0

Det är ganska många mindre banker som har samarbeten med det svenska bolåneinstitutet SBAB. När SBAB väljer att höja sina räntor följer ett flertal olika banker med och det får ganska stor effekt för många människors bolån. Idag kommer pressmeddelandet om att SBAB väljer att höja sina räntor igen. Tremånadersräntan går upp med 0,1 procentenheter medan tvåårsräntan höjs med 0,06 procentenheter. Lånen med sju respektive tio års bindingstid höjs med 0,04 respektive 0,05 procentenheter. Resterande räntor står kvar på samma nivå.

Det är är en effekt av Riksbankens höjningar föregående vecka och det är den här typen av nyheter vi måste vänja oss vid framöver. Ju mer ekonomin återhämtar sig desto mer kommer Riksbanken arbeta tillbaka styrräntan till ”vanliga” nivåer och då är det naturligt att marknadsräntorna hos bankerna och bolåneinstituten följer efter. I och med SBAB´s höjning så kommer också samma räntor hos ICA-banken, Ikano Bank, Nordnet Bank, Salus Ansvar och Bank 2.

Ekonomiskt.se har börjat stiga i rankningen när det gäller svenska ekonomibloggar och det tycker vi givetvis är oerhört roligt. Under kommande tre veckor kommer det inte vara några uppdateringar i bloggen då semester stundar för våran skribent. Därför kommer det vara tunt med uppdateringar men det hoppas vi ni har överseende med.

På återhörande den 9 augusti!

Riksbanken höjer styrräntan

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, riksbanken | Posted on 01-07-2010-05-2008

0

Det är nog inte många i ekonomi-Sverige som har missat dagens huvudnyhet. Riksbanken beslutade efter sammanträdet att höja styrräntan från 0,25 procentenheter till 0,5 procentenheter. Höjningen kommer knappast som en chock då det flera gånger under året har pekat på att den första höjningen kommer just under sommaren. Frågan är nu bara om det kommer mer höjningar framöver.

Svensk ekonomi har sakta men säkert återhämtat sig, trots att det de senaste dagarna varit osäkerhet på börserna av just den anledningen att det kanske har återhämtat sig för fort. Sveriges penningpolitik måste nog dock sägas ha skötts utomordentligt av riksbanken då de största ekonomiska smällarna har uteblivit, i alla fall om man tittar på makronivå.

Om man skall tro det pressmeddelande som kommit från Riksbanken idag så kommer höjningarna att avlösa varandra den närmsta tiden, främst för att både svensk och internationell ekonomi sakta har kommit tillbaka på rätt köl. Höjningarna kommer motsvara en genomsnittlig reporänta på 0,5 procent under tredje kvartalet 2010, 0,9 procent under fjärde kvartalet i år, 2,1 procent under tredje kvartalet 2011, 3,1 procent tredje kvartalet 2012 och 3,8 procent tredje kvartalet 2013.

Två stycken ledamöter i gruppen som sammanträdde idag motsatte sig en räntehöjning. Det var vice riksbankschef Karolina Ekholm och Vice Riksbankschef Lars E O Svensson som var dessa två.

Att räntorna går uppåt framöver är alltså bara att kallt kalkylera med. Det kommer bli dyrare med lånen, helt enligt den plan som funnits hela tiden. Nu återstår bara att se om bankerna varit all för generösa att godkänna lån till människor som kanske inte skulle fått godkänt eftersom de inte klarar av att hantera de högra kostnaderna som kommer i takt med att räntan går upp.

Viktiga frågor om bolån

Posted by Anders | Posted in bolån, nationalekonomi, riksbanken | Posted on 26-04-2010-05-2008

0

Sara Bränström har publicerat en mycket bra artikel på SvD.se idag där man har listat de fem viktigaste frågorna om bolån just nu. Ett måste för varje människa som intresserar sig för sin privatekonomi. Frågorna och svaren följer nedan;

Vad innebär bolånetaket?
Det har länge talats om en begränsning för hur mycket lån som kan beviljas en köpare när han använder bostaden som säkerhet. Meningen är att begränsningen placeras i ett intervall där siffrorna 75 – 90 procent har varit på förslag. Resten av pengarna måste alltså placeras i huset som kontantinsättning. Tanken är att taket bolånetaket träder i kraft den förste juli 2010.

Varför bolånetak?
I grund och botten är det här en nationalekonomisk fråga där Riksbanken tagit ställning för att förhindra en framtida bostadsbubbla. Man ser ett problem med att allt fler lånar allt mer pengar och på sikt kan svensk ekonomi få en rejäl back-fire om man låter det gå alldeles för långt. Risken man ser är att om bubblan smäller riskerar husägare sälja sina hus med förlust och hamnar där med i en skuldfälla.

Hur påverkas bostadsmarknaden genom den här regleringen?
Här går givetvis de flesta åsikter isär. En del menar att införseln inte kommer få någon effekt alls om taket sätts till 90 procent eftersom bankerna själva har en begränsning kring den nivån idag. Sätts den däremot till 75 procent kommer det få stora konsekvenser. Andra menar att det kommer ske helt andra saker.

Är det läge att binda sin ränta?
Ständig fråga utan svar. Allt avgörs i varje individuellt fall. Trygghet mot högre kostnad. Billigare lån med högre risk? Varför inte blanda och binda en del av lånet?

Bör jag göra något inför de kommande räntehöjningarna?
Det finns flera sätt att genomföra insatser mot de kommande ränteökningarna. Den enklaste och mest vanliga torde vara att amortera av så mycket av lånen som är möjligt. Prognosen säger att styrräntan kommer ligga runt 4 procent under 2012. Därför är det alltid bra att leva och kalkylera med att räntan är ”normal”. Idag anses en normal ränta ligga någonstans kring fem procent.

Riksbanken låter styrräntan stå

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, riksbanken | Posted on 20-04-2010-05-2008

1

Precis som vi kunde rapportera igår så blev dagens möte på Riksbanken ingen överraskning. Riksbanken låter räntan stå kvar på rekordlåga 0,25 procentenheter som varit på samma nivå sen juli 2009. Prognosen som lämnades för den bana som räntan förväntas ta framöver var något oväntad eftersom det tenderar att inte gå så pass fort att en höjning är att vänta i juni. Dock skall det sägas att det fortfarande mycket väl kan ske, om än något svagare än vad det var innan pressmeddelandet om räntebanan gick ut under förmiddagen. Vice riksbankschef Lars E.O Svensson reserverade sig från prognosen eftersom han själv tror på en låg ränta året ut.

En intressant aspekt som lyftes under mötet är det faktum av den svenska ekonomin har delats upp i två läger. Den finansiella krisen har påverkat den svenska exportindustrin bra mycket hårdare än någon annan sektor inom den svenska ekonomin. Det här gör att det blir en komplicerad situation att hantera med hjälp av penningpolitiken. De två olika ekonomiska lägren hade behövt hanteras på olika sätt, rent penningpolitiksmässigt. Men eftersom det bara finns en styrränta måste Riksbanken hitta ett mellanting som stödjer båda sektorerna. Något som inte är helt enkelt.

Återhämtningsprofilen för svensk ekonomi har ändrats något med en lite sämre återhämtning under 2010 medan 2011 väntas bli ett bra år ur svensk synvinkel. Detta har Riksbanken redan flaggat för tidigare.

Riksbankchef uteblir från räntemöte

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi, riksbanken | Posted on 19-04-2010-05-2008

1

Imorgon tisdag förväntas Riksbanken sammanträda för att bestämma hur vida styrräntan skall ligga kvar på samma låga nivå eller höjas. Alla rapporter tyder på att den kommer ligga kvar på samma låga nivå även efter mötet. Allt annat skulle vara en överraskning. Vad som däremot kan anses som en redan konstaterad överraskning är det faktum att Riksbankschefen Stefan Ingves inte kommer närvara. Han befinner sig i Madrid och kommer inte hem på grund av det rådande vulkanutbrottet.

Riksbanken själva ser emellertid inga problem att hålla mötet utan sin ordförande. Experterna tror dock att i och med frånvaron är det mer eller mindre omöjligt att vänta ett annat besked än det att räntan kommer kvarstå på samma nivå. Att inte chefen skulle finnas på plats för ett sådant beslut känns väldigt långt borta.

De senaste analyserna pekar på att räntan kommer höjas antingen vid kommande möte den 30 juni, alternativt den 1 september som är nästa mötestillfälle efter sommaren.

Läs mer om Riksbanken och Styrräntan på Allt om Spara.

Riksbanken ger Riksbanken underkänt

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi, riksbanken, seb, Swedbank | Posted on 15-03-2010-05-2008

0

Det heter ganska ofta att det alltid är någons fel. Det finns alltid en källa till ett problem och finns därmed alltid någon att skylla på. Riksbanken har precis tillkännagivit en rapport om vem som egentligen gjorde mest fel innan finanskrisen tog fäste på riktigt. Analysen visar tydligt vem som gjorde mest fel. Riksbanken själva.

Det kan tyckas något komiskt att en statlig myndighet dömer ut sig själv som den största syndabocken men i det här fallet är det svårt att undvika det. Den egna analysen som gjorts visar på att höjningen som gjordes av reporäntan, precis innan krisen slog in, blev den siste av alla att faktiskt göra en sådan insats. Riksbankens chef Stefan Ingves har fått äta upp det här flera gånger om under många hetsiga diskussioner och debattartiklar som följde efter incidenten.

För de tre åren 2007, 2008 och 2009 var det den svenska Riksbanken som hade de största avvikelserna i sina prognoser, sett till alla de myndigheter och institut som utfärdar den här typen av framtidsprognoser. Reporäntan blev på tok för överskattad och höjningarna var, med facit i hand, inte alls speciellt genomtänkta. De absolut största missarna som gjordes enligt Riksbanken själva, var överskattningen av inflationen som gjordes juli och september.

Analysen som gjorts ha jämfört Riksbanken med Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, SEB och Swedbank. Det är inte alltid lätt att vara högst upp på den finansiella stegen, särskilt inte i tider då det är osäkert.

Tema Premieobligationer

Posted by Anders | Posted in riksbanken, Spartips | Posted on 24-02-2010-05-2008

0

Idag tänkte vi skriva ett litet temainlägg om en lite annorlunda sparandeform men som är väldigt populär ute i landet. Riksgälden gör för närvarande väldigt mycket reklam i många olika medier om att det nu går att köpa de första premieobligationerna för 2010. Premieobligationen har fyndigt nog namnet 2010:1. Här nedan går kör vi en crash course om hur en premieobligation fungerar.

Vad är en premieobligation?

En premieobligation är egentligen ett bevis på att du deltar i en form av lotteri. Staten är utställare och för att få in pengar så kan människor investera i dem för att få in kapital. Som tack deltar du i att vinna pengar. Ingen ränta utgår utan om du skall få några pengar måste du vinna i lotteriet.

Riksgälden sköter administration

Det är alltså statens myndighet Riksgälden som sköter premieobligationerna. Myndigheten verkar även som finansiell förvaltare åt staten samtidigt som de erbjuder sparande för privatpersoner. De har en stor och bred kompetens som också gör att de har möjligheten att sköta den här typen av affärer.

Så här funkar en premieobligation

En  premieobligation köps normalt för 5 000 kronor. Varje omgång av obligationer som släpps får ett namn, likt den som ligger nu, 2010:1. Det här är för att det släpps under flera omgångar på ett år och för att man skall veta vilken dragning man tillhör så har alla grupper ett namn. Pengarna ligger hos staten och släpper ränta under en tid. Det är de här pengarna som blir vinstpengar. Vinsterna delas upp på 1 000 000, 5 000 samt 1 000 kronor. Alla premieobligationer är numrerade och därför är det möjligt att dra vinnare i olika prisklasser. Skulle du inte vinna får du pengarna tillbaka och allt är som förut. Dock har du inte tjänat någonting på att ha pengarna innestående hos staten den här tidsperioden.

Vill du läsa mer artiklar om privatekonomi rekommenderas ett besök hos Allt om Spara – En stor guide om privatekonomi.

Bostadsbubblan är ett faktum

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, nationalekonomi, riksbanken | Posted on 23-02-2010-05-2008

0

Det konstaterar Statens Bostadskreditnämnd, BKN, i en rapport som offentliggjordes under dagen. Priserna är högre än vad som kan motiveras om man ser till olika faktorer så som hyror, kostnader för boende samt ekonomisk tillväxt. BKN fastslår att priserna på den svenska bostadsmarknaden är övervärderade till cirka 20 procent. Faktum var att när krisen slog till så var de flesta överens om att bubblan skulle spricka och att priserna därmed skulle gå neråt igen. Det blev dock inte riktigt som planerat. Eftersom svenska Riksbanken förde en väldigt aktiv nollräntepolitik så blev det oerhört billigt för bankerna att låna pengar vilket medförde att bolånen blev billigare i takt med att räntan sjönk avsevärt.

Det här har givetvis fått till följd att priserna på bostadsmarknaden knappast har korrigerats åt det håll som förväntats och som gjorts i väldigt många länder under de senaste åren. Nu kvarstår egentligen bara frågan ”när” korrigeringen inträffar. Analytiker på BKN tror att det kommer inträffa inom en treårsperiod vilket ändå måste anses som ganska snart. Något som kommer få en positiv effekt för de som ligger i tankar om att köpa boende samtidigt som de människor som sitter på tunga lån för sina bostäder inte kan se som speciellt upplyftande.

Idag visar statistiken på att ungefär 46 procent i genomsnitt motsvarar den belåningsgrad som svenskarna idag har på sina hushåll. Bra mycket högre än tidigare kris under 90-talet. Eftersom denna också ständigt ökar så ser det knappast ljust ut när väl dagen är framme för korrigeringen. Det här syns tydligt när man förhåller skulder och disponibel inkomst till varandra. I dagsläget har svenskarna i genomsnitt 156 procent i skulder, i förhållande till den disponibla inkomsten. Sådär bra siffror.

Framtiden är oviss för många och det lär bli spännande på många plan när räntan väl höjs och priserna inleder sin korrigering. Frågan är vilken sida som kommer le mest.