Basbeloppen för 2013 har fastställts

Posted by Jonas | Posted in basbelopp, prisbasbelopp, SCB | Posted on 13-09-2012-05-2008

0

Basbeloppet som SCB räknade fram och offentliggjordes i juli tidigare i år har fastställts av Regeringen. Det innebär att de följer SCB:s rekommendationer och uträkningar.

Som brukligt är kommer basbeloppet att höjas från föregående år, något som också har skett år efter år med få undantag. Det innebär att prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 44 500 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 56 600 kronor och inkomstbasbeloppet höjs med 1000 kronor.

Basbeloppen används för att räkna ut olika ersättningsnivåer inom välfärden.

Basbeloppen för 2013

Prisbasbelopp: 44 500 kr (44 000 kr)
Förhöjda prisbasbeloppet: 45 400 kr (44 900 kr)
Inkomstbasbelopp: 56 600 kr (55 600 kr)

Läs mer här om de olika basbeloppen och höjningarna på Regeringens webbplats.

Höjt prisbasbelopp för 2013

Posted by Jonas | Posted in prisbasbelopp, SCB | Posted on 13-07-2012-05-2008

0

SCB har nu beräknat vilket nivå som prisbasbeloppet för 2013 bör ligga på. Det blir en höjning med 500 kronor från dagens 44 000 till 44 500. Det innebär att vissa ersättningar som använder prisbasbeloppet som grund höjs något.

SCB skrev i ett pressmeddelande under gårdagen att enligt deras beräkningar så bör prisbasbeloppet höjas till 44 500 kronor. Det är en höjning med 500 kronor. Prisbasbeloppet ligger bland annat till grund för beräknandet av bland annat sjupenning, studiemedel, föräldrapenning, ITp med flera. Så en höjning av prisbasbeloppet är något som kommer är positivt för flera samhällsgrupper.

Dock ska påpekas att SCB använder förändringen av konsumentprisindex, inflationsmåttet, som grund för sitt beslut. Det innebär att man egentligen inte får mer pengar i plånboken med tanke på de rådande prisförändringarna.

Innan den nya nivån av prisbasbeloppet för 2013 kommer att gälla så måste regeringen besluta om de kommer att gå på SCB:s linja, vilket de nästan alltid gör.

Svårare att få full ersättning från a-kassan

Posted by Jonas | Posted in a-kassa, SCB | Posted on 17-02-2011-05-2008

0

Att bli arbetslös är för många en omvälvande händelse i livet, speciellt ekonomiskt. Att vara med i a-kassan är inte längre en garanti för att man kan försörja sig ekonomiskt och få personer får ut 80 procent av sin tidigare lön.

En rapport från a-kassornas samorganisation, SO, visar att endast 4 procent får ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan. Dagens ersättnings från a-kassan ligger på 680 kronor per dag. Och enligt rapporten från SO är detta för lite, i alla fall om man jämför med löneutvecklingen de senaste åren. Om ersättning skulle följt och indexerats efter löneutvecklingen, skulle ersättningen legat på 885 kronor per dag.

Rapporten visar också att om inte ersättningen höjs kommer utvecklingen leda till att endast 3 procent får ut 80 procent, under 2011. Harald Petersson, ordförande för SO, menar att det är viktigt att taket för ersättningen höjs så att den är i linje med löneutvecklingen.

Av de som är arbetslösa idag får endast 35 procent a-kassa och den utvecklingen är på väg åt fel håll. Det kan delvis bero på den höga avgiften för att vara med i a-kassan. Det är problematiskt och oroande, eftersom de som inte får någon ersättning från a-kassan istället får socialbidrag. Då socialbidragen har ökat drastiskt den senaste tiden är det kommunerna som får betala. Vilket i slutändan betyder att det är skattebetalarna som får betala.

Sparandet dåligt i svenska hushåll

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, SCB, Spartips | Posted on 15-11-2010-05-2008

0

Inte sedan sista kvartalet under 2006 har sparandet varit så lågt som det är just nu i svenska hushåll. Just nu ligger det sparandet på minus 15 miljarder kronor. Samtidigt ökar hushållens sammanlagda förmögenhet. Samtidigt så ser man också att de sammanlagda skulderna också ökat under det tredje kvartalet. SCB;s kommentar till den här delen är att man tror att allt fler människor lånade till bostad innan bolånetaket trädde i kraft den förste oktober. På så vis ökade också skulderna rejält. Kommentarerna till det låga sparandet är att det till stor del kommer från att hushållen sålt aktier, aktiefonder och obligationer samt ökat sin upplåning under kvartalet.

Risken med den här trenden måste väl ändå vara att sparandet fortsätter att minska och bli sämre för varje undersökning som görs. Aldrig förr har människor haft så mycket pengar över, tack vare de låga räntorna, och ändå så är sparandet nere på lägsta nivåer. Det är för mig obegripligt. Tyvärr konsumerar man väl mer under tiden man har mer pengar istället för att stoppa undan dem och de lär många familjer få sota för under de kommande månaderna och åren. Tyvärr.

Priserna för snittvillan ökar

Posted by Anders | Posted in bolån, SCB, undersökningar | Posted on 19-08-2010-05-2008

0

Nya undersökningar har kommit angående priser på bostäder. Vi har tidigare rapporterat om att priserna når rekordnivåer och trenden visar klart och tydligt att priserna fortfarande går uppåt och det finns inga tendenser på att saker och ting skall avstanna. Trots alla varningar om ökade lån som leder till ökade skulder i takt med att räntorna stiger verkar inte hindra svenskar att låna mer pengar. Landets snittpris för en vanlig villa ligger på över två miljoner kronor och det är det högsta vi någonsin sett på den marknaden.

Medelpriset har ökat med 2 procent mellan den senaste tremånadersperioden och perioden innan dess och sett till årets förändring är ökningen hela sju procent. Gotland ökar snabbast med sju procent de senaste månaderna och totalt 11 procent på årsbasis. Dyrast är givetvis fortfarande Stockholmsvillorna där snittvillan idag ligger på 3,7 miljoner (!). Stormalmö och Storgöteborg ligger båda på ett snittpris på 2,9 miljoner.

Billigast är som vanligt de Norrländska villorna. I Västernorrland ligger snittpriset under miljonen.

Snittpriser på svenska villor i Länen;

Stockholm – 3,7 miljoner
Skåne – 2,3 miljoner
Västra Götaland – 2,1 miljoner
Västernorrland – 0,9 miljoner
Norrbotten – 1,0 miljoner

Källa: SCB

Euron – Inte speciellt populär

Posted by Anders | Posted in Ekonom, EU, SCB | Posted on 15-06-2010-05-2008

0

När Sverige fick säga sitt valde majoriteten att inte släppa in den gemensamma europeiska valutan Euro innanför gränserna. Det har nu gått ett par år sedan omröstningen hölls och frågan är hur svenskar ställer sig till Euron idag? Faktum är att valutan är ännu mer impopulär än vad den var då röstningen avgjordes.

Statistiska centralbyrån har genomfört en undersökning hur svenskar ställer sig till den gemensamma valutan idag. Ungefär 28 procent skulle idag rösta JA medan nästan 60 procent skulle rösta NEJ. 12 procent är fortfarande osäkra hur de ställer sig. Det här är rekord vad det gäller antalet NEJ-sägare där stödet aldrig varit större. Jämför man med senaste undersökningen så var antalet NEJ-sägare ungefär 42 procent medan 44 procent var positiva.
Rent generellt när det gäller EU som organisation är fortfarande stödet hyfsat starkt. JA-sägarna där ligger ungefär på 56 procent. Cirka 20 procent är negativt inställda till medlemskapet. En liten ökning mot tidigare mätningar.
Fördelar vi ut åsikterna på kön så är andelen kvinnor som är emot Euron 61,9 procent jämfört med tidigare 45 procent. En kraftig ökning. Männen har också ökat. Från 38 procent i november till 58 procent i maj.
Det tåls också att informera om att inget parti idag har fler JA-sägare än NEJ-sägare när det gäller Euron. Minsta skillnaden finns i Folkpartiet medan den största skillnaden ligger hos Vänsterpartiet där hela 74 procent är emot ett Euroinförande.


Svenskarna vill fortfarande inte ha euron

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, SCB, seb | Posted on 12-04-2010-05-2008

0

Svenskarna ställer sig fortfarande negativa till ett införande av den gemensamma europeiska valutan, Euro. Mer än hälften av de tillfrågade i SEB:s purfärska undersökning, nästan 55 procent, skulle rösta nej till införandet. Ja-sidan får bara 37 procent i undersökningen som totalt omfattade 1004 intervjuer som gjorts i aprils första dagar. Det innebär att motståndet till euron nu nått sina högsta nivåer sedan 1997 då mätningarna började göras.

Gapet mellan Ja och Nej-sägarna på 18 procent har inte varit så stort sedan 2007 och nivån på 55 procent nejsägare har alltså aldrig varit så stort.  SCB´s expert tror att det här helt och hållet har att göra med länder i Europas osäkerhet som de senaste månaderna varit påtagliga.

Kvinnor är mest negativa till euron sett till könsandelen. Andra faktorer som påverkar i åsikterna är hur ens inkomst- och utbildningsnivå ser ut.  De som är mest positiva till euron är över 50 år, har högskoleutbildning och hög inkomst och bor i radhus/villa i Stockholm.

Avtagande inflation och bättre löner

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, SCB | Posted on 18-02-2010-05-2008

0

När man fortfarande befinner i sig i inledningen av ett nytt år brukar det trilla in massa rappoter från företag, index och sammanställningar från föregående år. 2010 är inget undantag, snarare ramlar det in fler rapporter eftersom det går att ge ut rapporter för de senaste årtiondet. Idag läser vi om att konsumentpriserna har sjunkit i snitt med 0,1 procentenheter sett till december 2009. Det här enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Samtidigt kommer också rapporter om att KPI, Konsumentprisindex, stiger med 0,6 procent. Det här beror i första hand på att de varor som finns i den kundkorg som KPI baseras på har blivit uppdaterade.

Inflationstakten däremot har minskat från 0,9 till 0,6 procent och det innebär att den genomsnittliga förändringen av ovanstående konsumentpriser under de senaste 12 månaderna. Det finns en bra artikel som förklarar inflation. Konsumentpriserna fortsatte att påverkas, bland annat av boendepriserna som drog ner dem med 1,6 procent. Livsmedel och skor höjde dem med 0,3 procent. Även restaurang- och hotellpriser påverkade konsumentpriserna uppåt.

Samtidigt kommer också rapporter om att svenskarnas löner gick upp rejält under föregående år. Medlingsinstitutet kommer med rapporter om att förra årets höjning som legat på närmare 3,5 procent är den högsta under hela 2000-talet. Föregående period låg den på 2,5 procent och året innan dess endast på en ynka procent.Genomsnittet för perioden 95 – 08 är dock 2,5 procent per år. Det här är en direkt konsekvens av att inflationen som nändes här uppe har varit lägre än vanligt. Alltihop hänger samman med krisen och Riksbankens nollräntepolitik och medvetande om att stimulera ekonomin på allra bästa sätt.

Ibland är det intressant med nationalekonomi minsann!

Villapriserna fortsatt uppåt

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter, SCB | Posted on 17-11-2009-05-2008

0

Trots att Mäklarförbundet förra veckan kom med rykande färsk statistik om att villapriserna nu var på väg att vända och att senaste tidens utslag visar på en nedgång med en procent på villor i Sverige så visar nu SCB´s likvärdiga statistik på annat. Statistiska Centralbyrån säger istället att villapriserna under oktober åter igen ökat meddrygt en procent vilket är identiskt med perioden augusti till oktober. Tittar man och jämför med samma statistik ett år bakåt i tiden så stämmer det mycket bra överrens eftersom samma period under 2008 visade på en procents uppgång.

Varför skiljer det då sig mot Mäklarförbundets siffror? SCB själva menar på att deras statistik kan vara lite vilseledande eftersom den baseras på antalet köpebrev som gjorts under perioden vilket torde vara en lite mer oviss statistik. Ett köpebrev kan utfärdas ett par månader innan själva köpet egentligen går i låset medan Mäklarförbundets statistik baseras på antalet köp som gjorts och ligger därför betydligt närmre den faktiska situationen.

Störst prisökning för perioden är Södermanlands län som har hela sju procent upp. Sett till storstäderna så gick både Storstockholm och Storgöteborg upp två procent medan Stormalmö gick ner med en procent.