Det nya amorteringskravet

Posted by Jonas | Posted in bolån | Posted on 24-11-2014-05-2008

0

Tidigare i november blev det klart att ett nytt amorteringskrav ska införas. Det nya kravet innebär att alla nya bolån ska amorteras ned till minst 50 procents belåningsgrad.

Det har varit mycket prat och skriverier om att hårdare tag krävs för att få ned hushållens skulder. Efter att Riksbanken var tvungna sänka reporäntan till 0 procent, motvilligt och som indirekt gynnar utlåning, så krävdes nya tag för att minska svenskarna lån. I mitten av november stod det också klart att Finansinspektionen, FI, nu inför ett nytt hårdare amorteringskrav.

Detta gäller för amorteringskravet

Det nya amorteringskravet innebär att nytecknade bolån måste amorteras ned till 50 procents belåningsgra ochi två steg. I det första steget så ska minst 2 procent per år amorteras ned till 70 procent och i det andra steget ska lånet amorteras ned från 70 till 50 procent med 1 procent per år.

Amorteringskraven kommer endast att gälla nytecknade bolån och inte påverka de lånen som tecknades innan amorteringskravet infördes.

Kravet kan ge negativa effekter

Att ett amorteringskrav är inte bara positivt. Att kravet endast gäller för nytecknade lån får negativa effekter på bostadsmarknaden då de som idag står utanför bostadsmarknaden får svårare att ta sig in, exempelvis unga, men också att de som idag sitter på ett lån inte gärna vill teckna ett nytt och därmed drar sig för att flytta från sitt nuvarande boende, vilket innebär en bostadsmarknade med mindre rörlighet .

Så påverkar de nya kraven amorteringsbeloppen*

Lånets storlek  Tidigare belopp  Nytt belopp 
1 miljon 1200 1700
2,5 miljoner 4200 2900
5 miljoner 5900 8300

*Givet att hushållen tidigare amorterat enligt Bankföreningens tidigare rekommendation.

Källa: Finansinspektionen

Amorteringskrav på bolån? Ingves säger ja, Borg säger nej.

Posted by Jonas | Posted in bolån | Posted on 18-01-2013-05-2008

0

I en intervju med DN meddelade Stefan Ingves att han anser att staten bör gå in och tvinga bankerna att införa ett amorteringskrav på bolån, givet att bankerna inte tar ett eget initiativ. Detta har dock fått mothugg mot Anders Borg som anser att det är fel väg att gå i nuläget.

Både Ingves och Borg är överens om att hushållens skuldsättning måste minska. Anders Borg tror att ett amorteringskrav kan ge ”sättningar” i bomarknaden och hans medicin är istället att höja bankernas kapitalkrav. Kapitalkravet innebär att bankerna måste ha mer tillgängligt kapital än tidigare för att kunna utfärda bolån.

Borg vill att man väntar och ser innan något amorteringskrav, eller liknande, ens kommer på tal. Därmed kan du i fortsättningen göra avkall på amorteringen, även fast det är ett bra läge att amortera just nu med tanke på de låga räntorna då man får lite mer pengar över än tidigare. Sen är det också alltid positivt att minska sina skulder eftersom det leder till mindre räntekostnader i framtiden.

Privatekonomiska tips för 2010

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, pension, Spartips | Posted on 07-12-2009-05-2008

0

Svenska Dagbladet har idag genomfört en intervju med fyra privatekonomiska experter om vad man bör tänka på inför det stundande året. Nedan följer en kort sammanställning av de tips som kom från dem.

Ylva Yngvesson – Swedbank

Yngvesson menar på att de viktigaste tipsen inför 2010 är att försöka få kontroll över vart pengarna tar vägen.Det är viktigt att veta vad man faktiskt använder sina pengar till. Dessutom tycker hon att man skall öka sparandet för att på det viset få större möjligheter livet. Du bör också se över skyddsnätet som du har möjlighet att ha kring dig och din familj. Teckna de försäkringar som är nödvändiga för att alltid ha ett fullgott skydd.

Gunilla Nyström – SEB

Nyström menar på att en av de viktigaste sakerna inför 2010 är att börja spara ihop en buffert. De oförutsägbara utgifterna kommer alltid när man minst anar det och att alltid vara beredd med en buffert är A och O. Dessutom bör man också gör sig beredd på att räntehöjningarna är på ingång. Spara ihop mellanskillnaden mellan dagens låga ränta och en mer normal ränta för att klara av höjningarna smidigare. Dessutom rekommenderar hon sambos med barn att gifta sig. Mest för juridikens skull.

Ann-Sofie Magnusson – IKANO Bank

Magnusson menar på att det absolut viktigaste är att börja amortera lånen nu när räntorna är så låga. Det är viktigt att tänka långsiktigt och hon menar också på att man skall sätta sig in i ett fondsparande för att kunna förbereda framtiden. Det är också mycket viktigt att förbereda tiden när man är gammal och därför uppmanar hon alla att gå in och anmäla sig för pensionen och därmed fördela både tjänstepension och premiepension.

Ingela Gabrielsson – Nordea

Gabrielsson tycker att alla skall försöka sätta sig ner och skriva ihop en budget för 2010. Planera alla större utgifter. Dessutom skall man om man har ett bolån amortera så mycket bara är möjligt nu när räntan är så låg. Bind gärna räntan delvis eller som helhet, det kommer löna sig. Man bör också se över sitt sparande och sina buffertar. Finns det tillräckligt för de utgifter som kan komma att uppstå.

Hela artikeln hittar ni här.

Amortera bolånet nu!

Posted by Anders | Posted in bolån, Ekonominyheter | Posted on 09-11-2009-05-2008

1

I Sverige blir allting billigare. I takt med det ökar också svenskarnas skulder. Historiskt sett så har det varit så att inflationen har minskat bolånen för låntagarna eftersom prisuppgång minskar pengarnas värde. Det här gör att det sker en form av automatisk amortering på lånet. För tillfället råder alltså det motsatta.

I takt med att inflationen är omvänd och att saker och ting istället blir billigare får det effekten av att pengarna istället blir mer värda och att lånen sticker iväg och blir dyrare. Eftersom räntorna kommer gå uppåt framöver är det högst lägligt att betala av så mycket man bara kan på sina bolån nu när det är mer pengar över. Det är alltså mycket viktigt att lyssna på de råd som finns av bankernas ekonomer.

Just nu amorterar svenskar i allmänhet väldigt lite på sina lån och använder istället pengarna på konsumtion. Många har även valt att använda sig av så kallade amorteringsfria lån vilket är ännu mer farligt. Sammantaget är återbetalningstiden på svenska bolån 91 år. Det här är visserligen en förbättring från föregående år när det låg på 133 år men det är fortfarande högt.

Kan man återbetala skall man återbetala. Thats it. Det finns en hel del att läsa om bolån här.

Freedom Finance – En annorlunda låneförmedlare

Posted by Anders | Posted in bolån, Freedom Finance, privatlån | Posted on 04-11-2009-05-2008

0

Det har under senaste åren skett en radikal ökning av olika institut och banker på marknaden. Det är inte längre storbankerna som regerar utan mindre institut börjar ta allt mer marknadsandelar. Media har rapporterat ganska friskt under dagen om att, trots finanskris, de mindre bolagen ökar sin kundstock, och det till följd av att flera väljer att lämna de större bankerna.

Freedom Finance är ett av de lånebolag som tillhör den mindre skalan av institut som erbjuder lån i olika former. Bolaget har i första hand riktat in sig på bolån och privatlån utan säkerhet. Freedom Finanace skiljer sig dock lite från vanliga institut då det inte är de själva som står för själva utlåningen. Företaget profilerar sig som låneförmedlare och det innebär egentligen att låntagarna lånar lånade pengar. Krångligt? Inte alls. Freedom Finance tar själva lån från befintliga banker utefter de preferenser som kunden har. Därför har man varierande räntor och varierande amorteringstider. Det här för att varje lån är helt individuellt och kan hanteras med pengar från flera olika institut. Kunden märker ingenting utan hanterar sitt lån precis så som han eller hon skulle gjort från vilken annan bank som helst.

Det finns egentligen ingenting att oroa sig för när det handlar om lån från Freedom Finance. Företaget är seriöst och genomför sedvanliga kreditprövningar på alla sina låneansökningar. Dessutom har man höga krav och kontroller på sina låntagare så vem som helst får inte lån. Hela tanken är att du som kund skall få det bästa lånet utifrån dina förutsättningar och genom sin lite mer annorlunda metod att erbjuda pengar kan de anpassa ditt lån just efter dina preferenser. Något som givetvis borde gynna både dem själva och sina låntagare i förlängningen.

Läs mer om Freedom Finanace eller slå dem en signal på 0770-455 097 för att få mer information av Freedom Finanace själva.