Kärnkraft med fortsatta problem

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter | Posted on 10-12-2010-05-2008

0

Det börjar bli tjatigt, jag vet. Men nu är det katastrof i den svenska elproduktionen. Vi har rapporterat om stillastående reaktorer på grund av inspektion och underhåll under mer eller mindre hela hösten. Förra veckan var det klart med just detta och reaktorerna startades. Det tog inte många dagar innan både Ringhals och Oskarshamn fick stänga ner igen på grund av olika anledningar. Ringhals gjorde ett tappert försök att starta igen men idag föll korthuset samman igen. Planen är att den 16:e december skall den vara igång igen. När det gäller Oskarshamn har ingen någon aning om när det går igång igen.

Att elpriserna går upp de kommande veckorna. Det är nog alla dock tämligen överens om…

Elpriser upp i vinter igen?

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, el | Posted on 16-08-2010-05-2008

1

Det är i vilket fall vad man får erfara om man väljer att läsa DN.se idag. Det brukar heta att ”Man lär sig av sina misstag”. Det är ett bra ordspråk och något som dessutom brukar fungera. När jag då läser om att de svenska kärnkraftverkens årliga inspektioner åter igen är försenade så vet jag inte om jag skall skratta eller gråta.

Ni kommer ihåg föregående vinters hutlösa elpriser? Kylan slog till som aldrig förr och kostnaden för en kilowattimme skenade direkt då bristen på el var ett faktum. Mycket av problemen hade kunnat undvikas om det inte vore för att flera av de svenska kärnkraftsverkens reaktorer stod stilla och vi därför hade ett rejält underskott i elproduktionen. El kan som veterligen inte lagras utan förbrukas samtidigt som den produceras, något som då innebär att minskad produktion vid extremkyla föranleder underskott.

Det är en ganska enkel ekvation som presenteras och givetvis är det något som elbolagen också känner till. Eller? Det riktades en hel del kritik mot chefer i el-branschen för den dåliga planeringen med stängda reaktorer. Jag har någonstans en liten förståelse för sådana misstag eftersom ingen kunde förutspå sådan kyla. Det var ju trots allt inte bara elen som brakade samman under vintern 2009/2010. Det jag däremot stör mig rejält på är att man inte drar lärdom av det hela. Nu vet vi att det KAN komma extremkyla och det är därför ganska sunt att vara förberedd. När man då läser att inspektionerna har uteblivit och framskjutna.

Det är olyckligt att man har skjutit fram revisionerna till sent på året. Man borde lägga revisionerna under lågsäsongen, säger Niklas Damsgaard, som är energiexpert på konsultföretaget Econ Pöyry.

Det kan inte kräva många högskolepoäng för att räkna ut att det är under sommaren som inspektionerna skall ske och under vintern som produktionen skall toppa. Det kan man till och med läsa att elbolagen vill. Men varför i herrans namn kan inte det här planeras bättre. Oavsett hur, när och varför det görs så är det konsumenterna som blir lidande i det sista ledet. Det är också de som får betala. Priserna går upp för att täcka kostnaderna att köpa in el och det läggs också på mot priset för kund.

Den här fria marknaden med fri konkurrens mellan elbolagen och den reform som skulle ändra på allt blev inte riktigt så bra som det var planerat. Det visar sig gång på gång. Nu är säkert inte det sista ordet sagt i det här och det kan mycket väl vara så att det hinner inspekteras klart innan kraften behövs. Det kan också vara så att det blir en rekordvarm vinter och ingen behöver använda elen på samma sätt. Om detta kan vi bara spekulera.

Det finns två andra ordspråk som jag tycker säger mycket och som ständigt används.

Den förberedde överlever” och ”En gång är ingen gång men två gånger är en gång för mycket”.

Två ordspråk som Elbolagen kanske skulle fundera både en och två gånger extra på.

Höga elpriser att vänta under maj månad

Posted by Anders | Posted in el | Posted on 11-05-2010-05-2008

0

Är det inte för mycket vatten så är det för lite. i vinter fick vi uppleva mycket dyra elpriser på grund av den ihållande kylan med mängder av snö samtidigt som kärnkraften stod för underhåll. Nu när vårfloden skall ge vattenreservoarerna mycket vatten så uteblir det. Framförallt är det Norges fel att priserna nu går upp. Deras vattenlagring är mer eller mindre helt utebliven och därför måste de istället importera el, bland annat från Sverige, som själva har dåliga reserver.

Kol och olja har stigit i priser då Kina har valt att importera stora mängder vilket gjort att priserna även där gått upp. Maj månad är generellt årets billigaste el-månad med låga priser. Så kommer det vara i år också men problemet är att kilowattpriset ändå ligger 3 – 15 öre högre än föregående år.

Vattenkraft säger ni? Vem använder det? Jo det gör vi alla. Ungefär 50 procent av nordens elproduktion kommer från vattenkraft och vi är väldigt känsliga för dåliga vårfloder. Om det inte rättar till sig snart kommer vi få lida för det här även i höst.  Skillnaden i ett blött och ett torrt år kan handla om 100 terawattimmar. Nordens totala krav ligger på cirka 300 terawattimmar. Då förstår man att det kan få konsekvenser.

Elpriser rusar igen

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, el | Posted on 22-02-2010-05-2008

0

Ingen har väl undgått de nya snöovädret som dragit in över landet igen och lamslagit stora delar av Sverige. Mer är på väg in och det här får givetvis effekter på just det vi talat flera gånger om tidigare det här året, nämligen elpriserna. Noordpool kunde förtvivlat se på när priserna i morse slog över 13 kr per kilowattimme igen. Inget roligt för de med eluppvärmda hus och med rörliga elpriser.

Det här innebär att kraftverken för tredje gången den här vintern fått sätta igång sin reservkraft eftersom det inte finns tillräckligt med vatten i magasinen som skapar mycket av Sveriges elkraft. Det riktas stor kritik mot svensk kärnkraft som inte haft bättre planering än det som råder idag. Marginalerna har inte hållit och de får de stå för idag. Vi får se vad det hela slutar men det är onekligen så att mer snö är på väg och det drabbar människors ekonomi oavsett om man vill eller inte. Har man fast elpris lär man ändå få högre avgift eftersom förbrukningen ökar. Ha man dessutom rörligt pris så går priserna upp rejält vare sig man vill eller inte.

Räkna med elchocker framöver

Posted by Anders | Posted in el | Posted on 26-01-2010-05-2008

0

Vi på Ekonomiskt har under ett par olika tillfällen kunnat rapportera om skyhöga elpriser under vissa timmar på dygnet på grund av avstängda kärnreaktorer i landet. Något som många blivit varse om på senaste elräkningen.

Nu kommer nya rapporter att det här kan vara ett fenomen vi kommer att få börja vänja oss vid, tragiskt nog. Under de senaste åtta åren, det vill säga från och med 2003, har elpriset varit över en krona per kilowattimme. De tre senaste gångerna har skett inom loppet av två månader. Det är knappast acceptabelt.

Experter menar på att vi måste börja vänja oss vid sådana här toppar på elpriserna. El är en färskvara och samtidigt som den produceras måste den också konsumeras eftersom det är omöjligt att lagra el. Det innebär att den mängd el som produceras men som inte används går till spillo. I takt med att vi fasar in allt fler vindkraftverk i det svenska elnätet så innebär det också att vi kommer bli mer känsliga för naturens krafter. En kall och vindstilla dag gör att vi behöver mycket el men får inte speciellt mycket producerat vilket får till följd att priserna går upp. Raka motsatsen skulle alltså gälla vid en blåsig och varm sommardag.

Priserna går upp och ner eftersom det är utbud och efterfrågan som styr via den nordiska elbörsen Noordpool. Här får man betala det man anser elen vara värd och sälja den för detsamma. Något som gör att det kan komma att bli vardag med tråkiga elpriser.

Läs mer om el.

Fortsatt problem med svenskt elnät

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, el, Spartips | Posted on 08-01-2010-05-2008

0

Vi har tidigare rapporterat om att det svenska elnätet är väldigt hårt belastat och det kvarstår. För personer med rörligt avtal på sina elpriser kan den senaste månadens elräkning bli en ordentlig tråkig upplevelse. Idag nådde kilowattpriset en ny toppnotering på nästan 10 kronor vilket givetvis är ohållbart i längden. Många elbolag runt om i landet har gått samman i en gemensam protest och sagt att det är varken är rimligt eller ok för kunderna.

Den nordiska El-börsen Noordpool styrs helt av efterfrågan på el och just nu är trycket oerhört stort. Samtidigt har flera reaktorer på svenska kärnkraftverk stängs av på grund av olika anledningar vilket gör att mängden ström i landet inte har sin högsta nivå. Det här har också under de senaste dagarna gjort att tusentals abonnenter har förlorat sin ström under vissa perioder vilket givetvis också lett till väldiga problem eftersom det är så kallt. Många hushåll har fått hålla värmen med eld och ljus vilket i många fall inte har räckt till.

Det är viktigt att tänka sig för när det gäller elen just nu, särskilt om man har rörliga avtal. Det kommer bli oerhört dyrt. Att tänka sig för gör man genom att spara in på onödiga saker och tänka sig för vid olika användande. Här finns en länk som ger dig spartips på el.

Elpriser på väg tillbaka

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, el | Posted on 22-12-2009-05-2008

0

Förra veckan kunde vi läsa om olika medier som rapporterade om stigande elpriser. På vissa håll var priserna uppe med nästan 3700 procent vilket motsvarade cirka 15 kronor kilowatten. Något som givetvis inte är möjligt att acceptera. Dock väntas inte de riktigt låga elpriserna förrän till våren.

Det stora problemet med torsdagens oerhörda prisökningar beror i största del på kärnkraften. Om Sverige är så pass känsligt för en större köldperiod så bör man verkligen se över hur företagen skall jobba med att producera el. Förutsatt att kärnkraften levererar det som det skall så kommer inte prisförändringarna vara så kraftiga. Många av de svenska kärnkraftverken har stått stilla under hösten vilket gjort att alla andra energikällor fått arbeta på högvarv.

De små bolagen runt om i landet tror på att januari riskerar att bli lika dyr som december men att när snön börjar smälta kommer priset åter igen gå ner. Det återstår att se om det bara blir ett par dagar som sticker iväg eller om det blir ihållande höga priser.