Fortsatta låga räntor framöver

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta, reporänta, riksbanken, SBAB | Posted on 10-08-2015-05-2008

0

I början av juli så sänkte Riksbanken reporäntan till historiskt låga -0,35 procent och med den rådande krisen i Grekland och Kina, med oro på finansmarknaden som följd, är det inte mycket som talar för att räntan kommer att höjas inom en snar framtid.

Den statliga banken SBAB har sänkt sina boräntor efter det att reporäntan sänktes och enligt deras egna prognoser så kommer det att dröja till i slutet av 2016 innan man kommer att höja sin tremånadersränta igen.

Det nya amorteringskravet

Posted by Jonas | Posted in bolån | Posted on 24-11-2014-05-2008

0

Tidigare i november blev det klart att ett nytt amorteringskrav ska införas. Det nya kravet innebär att alla nya bolån ska amorteras ned till minst 50 procents belåningsgrad.

Det har varit mycket prat och skriverier om att hårdare tag krävs för att få ned hushållens skulder. Efter att Riksbanken var tvungna sänka reporäntan till 0 procent, motvilligt och som indirekt gynnar utlåning, så krävdes nya tag för att minska svenskarna lån. I mitten av november stod det också klart att Finansinspektionen, FI, nu inför ett nytt hårdare amorteringskrav.

Detta gäller för amorteringskravet

Det nya amorteringskravet innebär att nytecknade bolån måste amorteras ned till 50 procents belåningsgra ochi två steg. I det första steget så ska minst 2 procent per år amorteras ned till 70 procent och i det andra steget ska lånet amorteras ned från 70 till 50 procent med 1 procent per år.

Amorteringskraven kommer endast att gälla nytecknade bolån och inte påverka de lånen som tecknades innan amorteringskravet infördes.

Kravet kan ge negativa effekter

Att ett amorteringskrav är inte bara positivt. Att kravet endast gäller för nytecknade lån får negativa effekter på bostadsmarknaden då de som idag står utanför bostadsmarknaden får svårare att ta sig in, exempelvis unga, men också att de som idag sitter på ett lån inte gärna vill teckna ett nytt och därmed drar sig för att flytta från sitt nuvarande boende, vilket innebär en bostadsmarknade med mindre rörlighet .

Så påverkar de nya kraven amorteringsbeloppen*

Lånets storlek  Tidigare belopp  Nytt belopp 
1 miljon 1200 1700
2,5 miljoner 4200 2900
5 miljoner 5900 8300

*Givet att hushållen tidigare amorterat enligt Bankföreningens tidigare rekommendation.

Källa: Finansinspektionen

Binda boräntan?

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta | Posted on 07-08-2014-05-2008

0

Efter att Riksbanken sänkt reporäntan till låga 0,25 procent, i början av förra månaden, så gav det effekter på bolånemarknaden med sänkta boräntor. Boräntorna är nu nere på väldigt låga nivåer kring 2-3 procent och den stora frågan är om man ska binda räntan och nu och varför?

Den kraftiga räntesänkningarna gör att många som ännu inte bundit boräntan funderar på om det är dags att binda nu. Att binda boräntan kan vara både bra och dåligt, det vet man inte eftersom det är svårt att uppskatta räntebanan med tanke på alla faktorer som påverkar ett beslut att höja eller sänka räntan. Dels har vi Riksbankens reporänta som bankerna följer till viss del men sen har vi också förändringar i ekonomin både i Sverige och i omvärlden som gör att räntorna går upp och ned beroende på bankenrnas riskbedömningar.

Just nu är det ett ypperligt läge för den som vill binda räntan, det kan man inte komma ifrån, eftersom räntorna är otroligt låga och ambitionen från Riksbanken är att höja räntan igen. Men att binda räntan är vanligtvis inte alltid det bästa alternativet om man jämför med den ”rörliga” tremånadersräntan. Med tanke på att boräntorna kan förändras under en relativt kort period kan man säga att ett bindande av boräntan är att spekulera om räntan som du får under exempelvis tre år kommer att vara bättre eller sämre en tremånadersräntan under samma period.

När man binder boräntan så gör banken en uppskattning och en prognos över hur räntan kan komma att förändras under bindningstiden vilket de baserar din ränta på. Ofta gör banken en uppskattning som gynnar banken mer än dig som kund, för en så hög vinstmarginal som möjligt. Det gör att en bunden ränta inte alltid är det bästa alternativet.

Med tanke på att banken ger dig en ränta med både livrem och hängslen på så finns det utrymme för att pruta på räntan och det ska man givetvis utnyttja.

Huruvida du ska binda boräntan eller inte är helt upp till dig och hur du tror att räntan kommer att blir framöver, dock är det bra att veta att ligga kvar på en tremånadersränta också är ett alternativ som många kanske bortser ifrån.

Sänkning av reporäntan den 5:e september?

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta, EU, reporänta, riksbanken | Posted on 31-08-2012-05-2008

0

Reporäntan har varit ett hett ämne denna månad och den 5:e september är det åter dags för Riksbanken att ta ett beslut. Läget ute i Europa blir allt mer kritiskt samtidigt som inflationstakten i Sverige minskar. Och trots den starka svenska kronan och den starka svenska ekonomin så kan Riksbanken tvingas göra en räntesäkning.

Även om en räntesäkning skulle bli verklighet så är det fortfarande så att bankerna med alla sannolikhet kommer att hålla kvar bolånen på samma nivå som innan eller med en väldigt knapp sänkning. Anledningen är fortfarande riskfaktorn som ställer till det för bankerna som gör att de ogärna sänker boräntorna, just nu.

I och med att Greklands kris är djupare, än vad som tidigare framgått, så ser det inte ljusare ut. Lägg därtill att Spanien börjar få riktiga problem samtidigt som även Italien troligtvis inte kommer att lösa sin kris på egen hand.

Det göra att bankerna är extra försiktiga just nu. Men bli inte förvånad om räntan sänks den 5:e september eller senare i höst. Det finns mycket som talar för det, även om Riksbankens prognos är fortsatt en oförändrad räntenivå.

De bäst boräntorna just nu

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta | Posted on 08-05-2012-05-2008

0

Det var cirka två veckor sedan som Riksbanken beslutade att inte röra reporäntan på grund av positiva siffror kring den svenska konjunkturen. Men hur har detta påverkat boräntorna?

Reporäntan ligger därmed kvar på 1,5 procent och boräntorna brukar påverkas av reporäntan, även om detta inte riktigt är fallet numera. Nu styrs boräntorna hos bankerna mer av hur det finansiella läger ser ut och vad för risk som bankerna kan se.

Läget i Europa ser oroande ut med ett Grekland som fortfarande är långt ifrån stabilt, både ekonomiskt men också politiskt. Därmed finns det en stor risk att Grekland kan lämna Euro-samarbetet och hur detta skulle påverka det finansiella läget i övriga Europa återstår att se. Trots att Sverige inte är med i samarbetet så kan det komma att påverka exporten, som är väldigt viktig för den svenska ekonomin.

Därmed har jag listat boräntorna hos några banker nedan, så att du kan hitta den bästa boräntan just nu.

De bästa boräntorna just nu

1 år
SaluAnsvar – 3,64 %
Handelsbanken – 3,90 %
DnB Nor – 3,91 %

3 år
Skandiabanken – 3,73 %
Handelsbanken – 3,75 %
Nordea – 3,75 %

5 år
Skandiabanken – 4,1 %
Swedbank- 4,14 %
Danske Bank – 4,2 %

10 år
Swedbank – 4,7 %
Handelbanken – 4,7 %
ICA Banken – 4,71 %

Räntesänkning i morgon?

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta, reporänta | Posted on 17-04-2012-05-2008

0

Imorgon kommer Riksbanken att, återigen, ta ett beslut om man ska röra reporäntan eller inte. Just nu ligger räntan på 1,50 procent och tidigare under året har man flaggat för att räntan kommer att sänkas till ännu lägre nivåer än så. Men nya positiva siffror gör att en sänkning kanske inte är befogat just nu.

Stefan Ingves, som är Riksbankschef, menar att en sänkning just nu inte är aktuellt med tanke på positiva siffror från bland annat Konjunkturinstitutet. Men osäkerheten i omvärlden gör att beslutet blir svårt att fatta, men just nu talar mycket för att reporäntan kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare.

Oavsett hur det blir så är det på onsdagen det avgörs och om en sänkning blir verklighet hur kommer då bankerna att reagera denna gång, detsamma gäller för en utebliven förändring. Vi kommer i alla fall att följa utvecklingen av reporäntan och boräntan.

Reporäntan ned till 1,5 procent

Posted by Jonas | Posted in boränta, reporänta, SBAB | Posted on 18-02-2012-05-2008

0

I torsdags så sänkte Riksbanken återigen reporäntan med 25 procentenheter till 1,5 procent. Ett resultat av den finansiella oron som brer ut sig bland de Europeiska länderna och inte minst Grekland.

Räntesänkningen var förväntad. Det som Riksbanken också meddelade var att räntesatsen förväntas att ligga på 1,5 procent året ut och en bit in på 2013. Och inte förens 2014 förväntas reporäntan nå 2,2 procent. En nivå som reporäntan borde ha legat på nu vid årsskiftet om man kollar in prognoserna från Riksbanken från januari i fjol.

Den stora frågan är hur bankerna reagerar på denna förändring och de kommer att sänka boräntorna i samma takt. Till en början så var bankerna avvaktande. Först ut att sänka boräntorna va den statliga banken SBAB.

Här hittar du en översikt med aktuella boräntor

Boräntor juli 2011

Posted by Jonas | Posted in bank, bolån, boränta | Posted on 21-07-2011-05-2008

0

Förra veckan så tog vi upp om hur sparräntorna hade förändrats den senaste tiden, efter höjningen av reporäntan. För att följa upp detta har vi även tagit fram en lista med bolåneräntor för ett urval av intressanta banker.

Se den kompletta listan

Aktuella boräntor – juli 2011

3 mån
Nordnet: 4,0%
Länsförsäkringar: 4,09%
Swedbank: 4,09%
IKANO Bank: 4,10%
Freedom finance: 4,10%
ICA banken: 4,10%
SBAB Bank: 4,10%
SEB: 4,10%

3 år
Nordnet: 4,30%
Freedom finance: 4,40%
ICA banken: 4,40%
IKANO Bank: 4,40%
SBAB Bank: 4,40%

10 år
Nordnet: 5,18%
Freedom finance: 5,28%
ICA banken: 5,28%
IKANO Bank: 5,28%
SBAB Bank: 5,28%

Hur påverkas du av höjningen av reporäntan?

Posted by Jonas | Posted in bolån, boränta, reporänta | Posted on 21-04-2011-05-2008

1

Som du kanske redan vet så höjde riksbanken reporäntan, återigen, med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Det var inte direkt någon överraskning för någon. Men hur påverkar detta dig?

Ett självklart svar är att boräntorna bli högre. Och när boräntan blir högra så ökar kostnaden för ditt lån. I slutet av 2011 beräknas reporäntan ligga på 2,50 procent vilket ger en boränta på cirka 4,75 procent. Detta gör en markant skillnad i din plånbok. Och med ett bolån på två miljoner och en boränta på 2,5 procent kommer du att få betala 1166 kronor mer per månad. Det är, med andra ord, 13992 extra per år.

När reporäntan når mer normala nivåer, kring fem procent, så påverkar detta även din möjlighet att göra ränteavdrag. Räntetaket ligger idag på 100 000 kronor, vilket du uppnår som en ensam låntagare av två miljoner med en ränta på fem procent. Är ni två som delar ett lån så ligger då lånegränsen på fyra miljoner.

Så har du ett stort lån, är det då viktigt att hålla koll på reporäntan. Men reporäntan förväntas nå 3,6 procent 2014 och det är ju några år tills dess. Men det är ändå viktigt att ha kolla på reporäntan och dina utgifter så att det inte kommer som en chock när räntan höjs. Vid samma period, förra året, fick du betala väsentligt mindre för ditt bolån.

DnB NOR slutar med bolån på svenska marknaden

Posted by Anders | Posted in bolån, DnB NOR, Ekonominyheter, HQ Bank | Posted on 09-09-2010-05-2008

0

Idag kommer rapporter om den senaste tidens omtalade bank DnB NOR som så sent som förra veckan var på gång att köpa HQ Bank så varit ute i blåsväder under en längre tid. DnB NOR har tagit beslutet att sluta att erbjuda bolån till svenska kunder och man tittar nu på en lösning där man skall försöka sälja låneportföljen till någon annan bank som kan ta över krediterna. Idag finns cirka 5000 kunder i banken på den svenska bolånemarknaden.

Frågan är om det är en direkt konsekvens av att köpet av HQ Bank inte blev av och att det får ses som spiken i kistan för den svenska satsningen. DnB NOR har länge strävat efter att bli en storbank även på den svenska marknaden. Man har bland annat haft ett intressant samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Nu kommer emellertid beslutet att man lägger ner satsningen på att bli en fullservicebank.

Tillsvidare ligger nuvarande låneportfölj kvar hos banken men är alltså inte öppen för några nya bolånekunder.

Se en jämförelse över svenska boräntor