Finns det en bostadsbubbla i Sverige?

Många hävdar att det finns en bostadsbubbla i Sverige. En bostadsbubbla är när priserna på bostäder är väldigt höga och med pågående prisökningar. När priserna på bostäderna når en viss gräns sjunker värdet på bostäderna kraftigt, bostadsbubblan spricker. Oftast lånar man pengar av banken vid köpet av bostaden och det är inte heller ovanligt att …