Tredje pappamånad efter årsskiftet

Det blev idag klart att regeringen får genom sitt förslag om en tredje pappamånad. Ett förslag som kommer att börja gälla från och med årsskiftet.

Med stöd från Folkpartiet så fick regeringen idag igenom förslaget om en tredje pappamånad. Den tredje pappamånaden innebär helt enkelt att av den gemensamma föräldrarledigheten, i föräldraförsäkringen, så måste nu båda föräldrarna ta ut 90 dagar vardera, från tidigare 60 dagar. Anledningen till att man inför ett sådant tvång är att mammorna, enligt statistik, tar ut större delen av föräldrarledigheten och att en tredje pappamånad nu ska främja jämställdheten.