Genomsnittliga spararen satsar på aktiefonder och Sverige

Om det är så att du har dryg 3/5 av ditt fondsparande i svenska aktiefonder så motsvarar du den genomsnittliga spararen i Sverige. Idag har det kommit uppgifter om att sex av tio kronor hamnar i just en aktiefond på svenska marknaden. Framförallt tror man att det är för att den svenska marknaden inte varit så väldigt berörd av finanskrisen som så många andra marknader. Därmed inte sagt att den inte alls varit berörd men den har åtminstone klarat sig bra mycket bättre än många av sina systermarknader.

Generellt sätt har fler en tillväxtfond än en Sverigefond men däremot finns det mer pengar i Sverigefonderna än i tillväxtfonderna. Idag hittas nästan 20 % av fondkapitalet i en Sverigefond. Ungefär 7 procent av sparandet ligger i Östeuropa med Ryssland som dominant medan andelen svenskt sparande i USA ligger någonstans kring tre procent. Något att notera är också att de flesta aktiefonder finns placerade hos förvaltare som gör jobbet med att köpa, flytta och sälja de aktiefonder de fått förtroende för. Cirka två procent av sparandet ligger i Hedgefonder.

Läs mer om att spara pengar

Lämna en kommentar