Basbeloppen för 2013 har fastställts

Basbeloppet som SCB räknade fram och offentliggjordes i juli tidigare i år har fastställts av Regeringen. Det innebär att de följer SCB:s rekommendationer och uträkningar.

Som brukligt är kommer basbeloppet att höjas från föregående år, något som också har skett år efter år med få undantag. Det innebär att prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 44 500 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 56 600 kronor och inkomstbasbeloppet höjs med 1000 kronor.

Basbeloppen används för att räkna ut olika ersättningsnivåer inom välfärden.

Basbeloppen för 2013

Prisbasbelopp: 44 500 kr (44 000 kr)
Förhöjda prisbasbeloppet: 45 400 kr (44 900 kr)
Inkomstbasbelopp: 56 600 kr (55 600 kr)

Läs mer här om de olika basbeloppen och höjningarna på Regeringens webbplats.

Lämna en kommentar