Bäst pension hos AMF hittills

Hittade idag en intressant artikel i Privata affärers nätupplaga som rapporterar om livbolagens avkastning. För att uttrycka det tydligare så handlar det då om hur bra det har gått för pensionsbolagen hittills under 2010. För alla människor som valt att spara pengar i traditionella pensionsförsäkringar så är det väldigt intressant att se vilken avkastning som pensionsbolaget har visat på. Avkastningen för bolaget är nämligen avgörande för hur mycket pension som kommer att betalas ut när det väl är dags. Faktum är att det inte behövs mer än ett par procent för att det skall bli fina pengar i slutet, inte minst för de personer som valt att börja pensionsspara tidigt.

Bäst hittills av de försäkringsbolag som erbjuder traditionella pensionsförsäkringar har AMF gått. De har under senaste tre kvartalen lyckats prestera så bra att avkastningen just nu ligger på hela åtta procent. Sämst har Nordea Liv & Pension gått som ligger på 5,2 procent. Folksam, med dotterbolaget KPA finns inte med i listan då deras rapport väntas in den åttonde november.

Avkastning till och med 30 september 2010:

AMF 8,0 procent
Alecta 7,0 procent
Skandia Liv 6,7 procent
SEB Trygg Liv Gamla 6,3 procent
Länsförsäkringar Liv 5,7 procent
SPP 5,3 procent
Nordea Liv & Pension 5,2 procent (till och med 25 oktober)

Lämna en kommentar