Finns det en bostadsbubbla i Sverige?

Många hävdar att det finns en bostadsbubbla i Sverige. En bostadsbubbla är när priserna på bostäder är väldigt höga och med pågående prisökningar. När priserna på bostäderna når en viss gräns sjunker värdet på bostäderna kraftigt, bostadsbubblan spricker.

Oftast lånar man pengar av banken vid köpet av bostaden och det är inte heller ovanligt att vissa även forsätter att belåna bostaden när den stiger i värde. När värdet på bostäderna sedan sjunker överstiger då bolånet värdet på bostaden. Detta resulterar i att många inte har råd att sälja sin bostad, utan måste acceptera att de måste bo kvar.

Det finns många olika delar och teorier om varför en bostadsbubbla spricker och orsaken till att bubblan byggs upp. Först och främst beror det på en övertro på det finansiella systemet samt ett större risktagande av bankerna när de beviljar lån. Exempelvis var det för 10-15 år sedan nästan otänkbart för en person med ganska låg inkomst att beviljas ett lån på 1-2 miljoner för att köpa ett boende.

Vad finns det för bevis eller signaler på att det råder en bostadsbubbla i Sverige?

Det finns vissa tendenser och signaler som påvisar att bostadsbubblan faktiskt existerar, om än rent teoretiskt. Oftast inser man inte detta innan det är försent. Först och främst har priserna på bostäder i Sverige stigit med 150 procent sedan 1997. Det är rätt alarmerande och det är den största värdeökningen i hela världen.

Vi kan även konstatera att andra länder som Irland, Storbritannien och Spanien har haft en liknande situation som här i Sverige. Men skillnaden är att de precis har haft ett ras på sina bostadsmarknader. Alla dessa länder har nu stora ekonomiska problem, exempelvis måste Irland låna pengar för att klara av sin ekonomiska kris.

Svenskarnas höga skuldsättning är också ett tecken på att bostäderna är för högt värderade. Med andra ord, skillnaden mellan svenskarnas skulder kontra inkomster är väldigt hög. Bankerna trissar upp priset på bostäderna genom att bevilja fler och fler lån till bostäder, även fast låntagaren kan ha en relativt låg inkomst. Detta ökar efterfrågan på bostäder och priserna går upp. Statistik från förra året visar att skuldsättningen i Sverige ökar i motsats till övriga länder där skuldsättningen minskar.

Låga räntor, den slopade fastighetsskatten samt andra politiska åtgärder påverkar också köpbeteendet på bostadsmarknaden.

Men det finns siffror som pekar åt rätt riktning ändå. Även fast svenskarnas skuldsättning har ökat det senaste året, så har bara färre än tio procent belånat bostaden för att konsumera andra varor. Vilket ändå tyder på en viss försiktighet när det kommer till belåning av bostaden, för tillfället. Även fast det inte alltid har varit så, historiskt sett.

Är du intresserad av att veta mer om hur ett bolån fungerar? Då kan jag tipsa om www.alltomspara.se, där kan du även få andra tips och råd om hur du förbättrar och tar hand om din privata ekonomi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *