Höstbudgeten 2015

Idag presenterade regeringen höstbudgeten för 2015 som bland annat innebär höjd skatt på drivmedel, höjd skatt för höginkomsttagare och sänkt pensionärskatt.

Budgetförslag för 2016 presenterades under måndagen och som väntat så var det en rad förändringar som regeringen presenterade.

Efter att budgeten lanserats har diskussionerna varit heta i vilken utsträckning förslagen kommer att påverka hushållen. Det är sagt att förslagen kommer att påverka 60 procent av befolkningen negativt ekonomiskt medan andra menar förslagen kommer att påverka 80 procent av befolkningen negativt (källa).

Som ni förstår är det många ändringar som är på förslag och nedan är några av de som kommer att påverkar plånboken.

Det var sedan tidigare flaggat att skatten på drivmedel skulle höjas och även om det är svårt att säga en exakt siffra så kan vi räkna med en höjd skatt kring 60 öre litern.

Det kommer även att göras ändringar i ROT och RUT-avdragen. För ROT-avdraget så kommer man att sänka från 50 till 30 procents avdrag på arbetskostnaden. För RUT-avdraget så kommer man att halvera det avdrag som man maximalt att nyttja till 25 000 kronor.

De med en inkomst över 50 000 kronor kommer att få mindre i plånboken då inte kommer att trappas av över denna nivå samt att brytpunkten för den statliga inkomstskatten inte kommer att räknas upp.

Pensionärerna kommer att få ett skatteavdrag på mellan 100 till 250 kronor per månad.

Grundnivån för föräldraförsäkringen höjs med 25 kronor till 250 kronor per dag. Mediciner till barn under 18 år kommer att vara kostnadsfritt och taket för gratis tandvård kommer att ökas först till 21 år 2017 och sedan till 23 år i 2018.

Sparande i ISK och kapitalförsäkring kommer att att bli dyrare då skatten höjs.

Läs mer om budgeten på Regeringen webbplats >