Svenskar har bästa förutsättningen för lån

Just nu är de svenska bolånetagarna i en guldsits. Om man ser till helheten i Europa är det inget annat land som har bättre förutsättningar för ett bolån än Sverige. SEB har gjort en genomgång över rådande bolåneräntor över hela Europa och det har visat sig att just Sverige är mycket förmånligt när det gäller finansiering från banker och bolåneinstitut.

Eftersom alla räntor som erbjuds av bankerna styrs av en gemensam ränta, nämligen styrräntan, så är det i högsta grad den som påverkar de olika nivåerna runt om i Europa. Eftersom olika riksbanker har olika styrräntor får det också effekt på vilka räntor som erbjuds konsumenterna. Den genomsnittliga rörliga räntan i Sverige ligger just nu på 1,6 procent. I Usa ligger samma ränta på 4,6 procent och i Storbritannien 3,9 procent.

Lånen har satt fart på svenska kreditmarknaden och utlåningen har ökat med åtta procent under 2009. De låga räntorna har också bidragit till att hushållen har betydligt mer pengar över varje månad vilket givetvis ökar konsumtionen. Frågan är nu när räntorna skjuter i höjden igen? Vissa analytiker tror att uppgången redan sker under kommande vår medan Riksbanken själva vidhåller att styrräntan kommer förbli väldigt låg på obestämd tid.

Lämna en kommentar