Sveriges nya Bostadsminister utsedd

Sverige har fått en ny minsterpost i form av en civil- och bostadsminister. Kristdemokraten Stefan Attefall är den som fått ansvaret för frågor rörande bostadsmarknaden och förhoppningsvis leder detta till att det blir mer fokus på den svenska bostadsmarknaden. Den nya ministerposten innebär att fokus inte bara läggs på finansieringsfrågorna som det tidigare varit utan …