Så har elområderna påverkat elpriset

Numera kan elpriset i södra respektive norra Sverige skilja med hela 20 öre per kilowattimme. Detta eftersom Sverige numera är indelat i fyra elområden. Elområderna innebär att man tar hänsyn till hur mycket el som produceras och konusmeras inom det aktuella området. Detta är något som Regeringen har inför på ”order” från EU. Eftersom det …