Tänk efter innan du tar råd av banken

Att ta råd av bankerna är som alltid en riskfaktor, speciellt när det kommer till val av fonder eller andra spartips.

Bankerna råder dig, allt som oftast, den sparform som genererar mest intäkter, det är något man alltid ska vara vaksam med.

Nu flaggar Finansinspektionen för att bankerna utformar allt för krångliga sparformer, som varken du eller säljer vet hur de fungerar men som lovar en god avkastning. Med andra ord guld och gröna skogar men det är allt för komplicerat att sätta sig in i hur hela processen går till.

Framförallt är det aktieindexobligationer och indexobligation, som ska följa en vis marknad eller produkt. Dock så kan banken diktera villkoren som de vill där du inte kommer att få ta del av den uppgång som utlovas.

Exempel kan det gå till så att en obligation ska följa råolja. Men när en uppgång i priset sker så kommer inte obligationen att stiga i värde. Detta beror då på att villkoren dikterar ett tak för hur mycket obligationen får öka i värde, men självklart så kommer du att få ta del av hela nedgången.

Har du obligationer som du blivit rekommenderade av din bank så är det bra om du ser över villkoren en gång till.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *