Tredje pappamånad efter årsskiftet

Det blev idag klart att regeringen får genom sitt förslag om en tredje pappamånad. Ett förslag som kommer att börja gälla från och med årsskiftet. Med stöd från Folkpartiet så fick regeringen idag igenom förslaget om en tredje pappamånad. Den tredje pappamånaden innebär helt enkelt att av den gemensamma föräldrarledigheten, i föräldraförsäkringen, så måste nu båda föräldrarna ta ut 90 dagar …

Mat hem till dörren – Konsten att spara tid

Att spara pengar är ofta väldigt viktigt. Ibland är det dock annat som måste sparas in, exempelvis tid. Den trend som snabbt spred sig i storstäderna, matkasse hem till dörren, börjar nu sprida sig till övriga landet. Det finns flera olika företag som startat upp konceptet under olika namn, Matkassen och Veckans middag är två …