Villapriserna fortsatt uppåt

Trots att Mäklarförbundet förra veckan kom med rykande färsk statistik om att villapriserna nu var på väg att vända och att senaste tidens utslag visar på en nedgång med en procent på villor i Sverige så visar nu SCB´s likvärdiga statistik på annat. Statistiska Centralbyrån säger istället att villapriserna under oktober åter igen ökat meddrygt en procent vilket är identiskt med perioden augusti till oktober. Tittar man och jämför med samma statistik ett år bakåt i tiden så stämmer det mycket bra överrens eftersom samma period under 2008 visade på en procents uppgång.

Varför skiljer det då sig mot Mäklarförbundets siffror? SCB själva menar på att deras statistik kan vara lite vilseledande eftersom den baseras på antalet köpebrev som gjorts under perioden vilket torde vara en lite mer oviss statistik. Ett köpebrev kan utfärdas ett par månader innan själva köpet egentligen går i låset medan Mäklarförbundets statistik baseras på antalet köp som gjorts och ligger därför betydligt närmre den faktiska situationen.

Störst prisökning för perioden är Södermanlands län som har hela sju procent upp. Sett till storstäderna så gick både Storstockholm och Storgöteborg upp två procent medan Stormalmö gick ner med en procent.

Lämna en kommentar