Rödgröna skuggbudgeten

Posted by Anders | Posted in Ekonominyheter, nationalekonomi, Övrigt, pension | Posted on 04-05-2010-05-2008

0

”Jag bryr mig inte om politik. Jag röstar på de jag känner för”. Ett ganska vanligt uttryck när det gäller svenskar. Det funkar inte riktigt så, särskilt inte när det gäller privatekonomi. Det är väldigt viktigt att veta va de olika blocken står för när det kommer till val eftersom flera olika budgetposter kan få väldigt stor påverkan på din ekonomi, positiv som negativ, om de införs. Här nedan ser du en sammanställning av den skuggbudget som det rödgröna blocket lämnat som komplement till den budget som Alliansen satt samman. Det finns en hel del anmärkningsvärda poster.

Stöd till kommunsektorn

Stödet till kommunerna kommer att omfatta 12 miljarder och fördelas över 2011 och 2012.

Infrastrukturen

Infrastrukturen kommer få en satsning med över 100 miljarder kronor mellan åren 2010 – 2021.

ROT-avdraget

Utvidgas med fyra miljarder under 2011-2012. Klimatbonus kommer införas vilket innebär att människor som gör insatser på sitt hus som får energiminskande effekter skall premieras.

A-kassa

Alla människor skall betala lika mycket till A-kassan. 80 kr per månad och person. 6,2 miljarder blir prislappen.

Pensionärer

Här sänker man skatten med minst 166 kr/månad för de som har lägst pension. Konstad: 7,5 miljarder

Småföretag

Sänker skatten med två miljarder under 2011 och med sex miljarder under 2012 vilket får effekten av att bolagen får skattelättnader på 50 000 under en tvåårsperiod.

Ensamstående

Ökat stöd med 450 – 575 miljoner per år.

Utbildning

Nya utbildningsplatser är ofta återkommande i valmanifest hos vänsterdelen av politiken. Nu vill man införa över 40 000 nya utbildningsplatser inom praktik och högskola.

Jobb

40 000 – 65 000 nya jobb ger satsningarna på kommun, småföretag och skattereduktioner för unga anställda.

Det här låter ju bra tycker många. Helt riktigt. Men ingenting är gratis här i livet, inte ens i politiken. Var kommer då pengarna ifrån? Vill man ha mer av något måste man skära ner på annat. Här kommer de poster som de rödgröna vill höja eller ta bort för att finansiera sina positiva poster.

Jobbskatt

Minskning av jobbskatteavdraget skall ge 6,2 miljarder kronor. Höjda skatter med cirka 150 kronor per månad. Kompenseras med sänkt a-kasseavgift.

Höginkomsttagare

Avtrappningen av jobbavdraget för de personer med hög inkomst kommer ge ytterligare 2,1 miljarder att fördela på annat. Avtrappningen inleds vid 40 000 kronor i månaden och uppåt.

Billigare arbetskraft

Avskaffa nedsatta arbetsgivaravgifter för de unga.

Försvaret

Minska försvaret ytterligare. Försvarets nedskärningar skall ge ytterligare två miljarder.

Bensinskatten

Bensinskatten höjs. Koldioxidskatt skall ge tre miljarder till i kassan 2011 och fem miljarder under 2012.. Reseavdraget i deklarationen kommer höjas för de som kör bil mycket till sitt arbete.

Miljöskatt

Skatt på vatten- och kärnkraft med två miljarder per år.

Alkohol

Skatten på alkohol och tobak höjs. Drygt 24 kronor mer för en flaska starksprit och två kronor för ett cigarettpaket. Ger totalt två miljarder.

Förmögenhetsskatt

Införs igen för att bringa in ytterligare fyra miljarder.

RUT-avdraget

Avskaffas  från och med 2012 och kommer ge 1,3 miljarder om året att fördela på annat.

Håller du med eller tar avstånd? Valet är ditt i september!

Jordbruksfastighet – Vilka tillstånd krävs?

Posted by Anders | Posted in Övrigt | Posted on 29-04-2010-05-2008

0

Man hör mycket om jordbruksfastigheter i olika sammanhang men det är inte alltid helt solklart för människor om vad det egentligen innebär. Ofta brukar försäkringar eller bolån innefatta klausuler att de INTE gäller för jordbruksfastigheter. Därför kan det vara intressant att klargöra vad som egentligen gäller för en jordbruksfastighet när det kommer till tillstånd med mera. Allt om Spara har idag släppt en artikel om det och det är därför vi uppmärksammar det i dagens inlägg.

Sverige är indelat i tre olika områden. Glesbygdsområden, friområden och omarronderingsområden. Tillstånd krävs för att köpa jordbruksfastigheter som privatperson i glesbygdsområde eller i ett omarronderingsområde. I ett friområde däremot, behövs inget tillstånd. Skulle fallet gälla en juridisk person behövs alltid ett tillstånd oavsett i vilket område som det är aktuellt inom.

Om en jordbruksfastighet förvärvas genom ett testamente eller genom ett arv behövs inga tillstånd. Inte heller om du får, köper eller byter fastigheten genom dina föräldrar, mor, maka eller farföräldrar. Allting sköts av länsstyrelsen och det är därigenom som tillstånden också beviljas. Tänk på att det kostar pengar att få tillstånd för en jordbruksfastighet och det är beroende på vem och vad du representerar samt i vilket område du vill förvärva eller bygga fastigheten.

Tillstånden följer den svenska lagen om jordförvärv. Finns det frågetecken eller funderingar så tas dessa direkt med Länsstyrelsen.

Ekonomiskt oberoende högt på svenskars lista

Posted by Anders | Posted in Övrigt | Posted on 02-12-2009-05-2008

0

Att bli ekonomiskt oberoende drömmer många om. Nu är det fastslaget att det faktiskt är det som de flesta drömmer om. Var femte svensk har ekonomiskt oberoende som högsta dröm om de skulle få önska sig något. Dock är det inte att likställa med att bli rik. Svenska Spel har gjort en undersökning om 2000 personer där det visat sig att ekonomiskt oberoende inte är detsamma som lycka. Det finns en paradox om att ekonomiskt oberoende inte givet måste leda till lycka. Därmed inte sagt att det är omöjligt att drömma om det.

Svenskens drömmar:

1: Ekonomiskt oberoende – 20 procent

2: Resa/Flytta utomlands – 20 procent

3: Vara frisk/Få ett långt liv – 19 procent

4: Vinna pengar – 14 procent

5: Bättre boende – 13 procent