Rödgröna skuggbudgeten

”Jag bryr mig inte om politik. Jag röstar på de jag känner för”. Ett ganska vanligt uttryck när det gäller svenskar. Det funkar inte riktigt så, särskilt inte när det gäller privatekonomi. Det är väldigt viktigt att veta va de olika blocken står för när det kommer till val eftersom flera olika budgetposter kan få väldigt stor påverkan på din ekonomi, positiv som negativ, om de införs. Här nedan ser du en sammanställning av den skuggbudget som det rödgröna blocket lämnat som komplement till den budget som Alliansen satt samman. Det finns en hel del anmärkningsvärda poster.

Stöd till kommunsektorn

Stödet till kommunerna kommer att omfatta 12 miljarder och fördelas över 2011 och 2012.

Infrastrukturen

Infrastrukturen kommer få en satsning med över 100 miljarder kronor mellan åren 2010 – 2021.

ROT-avdraget

Utvidgas med fyra miljarder under 2011-2012. Klimatbonus kommer införas vilket innebär att människor som gör insatser på sitt hus som får energiminskande effekter skall premieras.

A-kassa

Alla människor skall betala lika mycket till A-kassan. 80 kr per månad och person. 6,2 miljarder blir prislappen.

Pensionärer

Här sänker man skatten med minst 166 kr/månad för de som har lägst pension. Konstad: 7,5 miljarder

Småföretag

Sänker skatten med två miljarder under 2011 och med sex miljarder under 2012 vilket får effekten av att bolagen får skattelättnader på 50 000 under en tvåårsperiod.

Ensamstående

Ökat stöd med 450 – 575 miljoner per år.

Utbildning

Nya utbildningsplatser är ofta återkommande i valmanifest hos vänsterdelen av politiken. Nu vill man införa över 40 000 nya utbildningsplatser inom praktik och högskola.

Jobb

40 000 – 65 000 nya jobb ger satsningarna på kommun, småföretag och skattereduktioner för unga anställda.

Det här låter ju bra tycker många. Helt riktigt. Men ingenting är gratis här i livet, inte ens i politiken. Var kommer då pengarna ifrån? Vill man ha mer av något måste man skära ner på annat. Här kommer de poster som de rödgröna vill höja eller ta bort för att finansiera sina positiva poster.

Jobbskatt

Minskning av jobbskatteavdraget skall ge 6,2 miljarder kronor. Höjda skatter med cirka 150 kronor per månad. Kompenseras med sänkt a-kasseavgift.

Höginkomsttagare

Avtrappningen av jobbavdraget för de personer med hög inkomst kommer ge ytterligare 2,1 miljarder att fördela på annat. Avtrappningen inleds vid 40 000 kronor i månaden och uppåt.

Billigare arbetskraft

Avskaffa nedsatta arbetsgivaravgifter för de unga.

Försvaret

Minska försvaret ytterligare. Försvarets nedskärningar skall ge ytterligare två miljarder.

Bensinskatten

Bensinskatten höjs. Koldioxidskatt skall ge tre miljarder till i kassan 2011 och fem miljarder under 2012.. Reseavdraget i deklarationen kommer höjas för de som kör bil mycket till sitt arbete.

Miljöskatt

Skatt på vatten- och kärnkraft med två miljarder per år.

Alkohol

Skatten på alkohol och tobak höjs. Drygt 24 kronor mer för en flaska starksprit och två kronor för ett cigarettpaket. Ger totalt två miljarder.

Förmögenhetsskatt

Införs igen för att bringa in ytterligare fyra miljarder.

RUT-avdraget

Avskaffas  från och med 2012 och kommer ge 1,3 miljarder om året att fördela på annat.

Håller du med eller tar avstånd? Valet är ditt i september!

Lämna en kommentar