Jordbruksfastighet – Vilka tillstånd krävs?

Man hör mycket om jordbruksfastigheter i olika sammanhang men det är inte alltid helt solklart för människor om vad det egentligen innebär. Ofta brukar försäkringar eller bolån innefatta klausuler att de INTE gäller för jordbruksfastigheter. Därför kan det vara intressant att klargöra vad som egentligen gäller för en jordbruksfastighet när det kommer till tillstånd med mera. Allt om Spara har idag släppt en artikel om det och det är därför vi uppmärksammar det i dagens inlägg.

Sverige är indelat i tre olika områden. Glesbygdsområden, friområden och omarronderingsområden. Tillstånd krävs för att köpa jordbruksfastigheter som privatperson i glesbygdsområde eller i ett omarronderingsområde. I ett friområde däremot, behövs inget tillstånd. Skulle fallet gälla en juridisk person behövs alltid ett tillstånd oavsett i vilket område som det är aktuellt inom.

Om en jordbruksfastighet förvärvas genom ett testamente eller genom ett arv behövs inga tillstånd. Inte heller om du får, köper eller byter fastigheten genom dina föräldrar, mor, maka eller farföräldrar. Allting sköts av länsstyrelsen och det är därigenom som tillstånden också beviljas. Tänk på att det kostar pengar att få tillstånd för en jordbruksfastighet och det är beroende på vem och vad du representerar samt i vilket område du vill förvärva eller bygga fastigheten.

Tillstånden följer den svenska lagen om jordförvärv. Finns det frågetecken eller funderingar så tas dessa direkt med Länsstyrelsen.

Lämna en kommentar