Hyresgästföreningen varnar för höga hyror

Posted by Anders | Posted in Uncategorized | Posted on 16-03-2010-05-2008

0

Regeringen har i ett nytt lagförslag för hur hyressättningen skall gå till gjort klart att det inte kommer ske någon förändring i det så kallade påtaglighetsrekvisitet. Det här skulle enligt Hyresgästföreningen leda till hyreshöjningar på över 40 % i en fyraårsperiod.

Idag finns ett hyrestak som reglerar hur mycket privata bostadsbolag eller fastighetsägare kan få ut. Den här riskerar att försvinna i och med det nya lagförslaget. Istället är det Hyresgästföreningen som skall förhandla med både kommunala och privata bolag på samma villkor.

Det rekvisitet som inte kommer plockas bort innebär idag att det finns möjlighet att höja hyror med maximalt fem procent jämfört med allmännyttan. Att den här skulle få vara kvar i den nya lagtexten tillsammans med att den paragraf som reglerar hur lång tid som måste löpa mellan två hyreshöjningar kommer att tas bort kan det få mycket tråkiga konsekvenser för hyresgäster.

Vad hela det nya lagförslaget får för effekter är omöjligt att sia om och det är ingens om solklart vet vad effekterna blir. Hyresgästföreningen är emellertid ganska klara med att om lagförslaget klubbas igenom som det ligger idag så kommer det knappast vara till fördel för hyresgästerna. Det är en sak som är säker.

RUT-avdraget är en het potatis

Posted by Anders | Posted in Uncategorized | Posted on 05-03-2010-05-2008

0

Kärt barn har många namn brukar det hela. Pigeavdraget, Städavdraget eller RUT-avdraget. Det finns alltid något namn som alla känner igen. Avdraget som infördes för hushållsnära tjänster har länge varit en het potatis i debatten. Med tanke på att valet nu närmar sig har det åter igen kommit upp på tapeten där den rödgröna oppositionen vill ta bort avdraget. Samtidigt har pressen rotat fram att flera av de högt uppsatta tjänstemännen i oppositionen faktiskt nyttjat just det här avdraget flera gånger.

Många experter har velat ge sig in i debatten och ha åsikter hit och dit. Flera undersökningar har gjorts och presenterats under den period som avdraget funnits och flera av dessa har pekat på att det är människor från alla grupper i samhället som nyttjar avdraget, inte bara höginkomsttagare eller de som är riktigt rika.

Nu var det då dags att vända på steken ytterligare en gång och visa på att det visst är de rika som använder sig av avdraget mest. Det är Metro som den här gången ger sig in i diskussionen och har hårdgranskat de siffror som använts i tidgare undersökningar. Metro menar att fyra procent av Sveriges rikaste människor köpte 29,2 procent av alla hushållsnära tjänster som såldes i landet.

Statistiska Centralbyrån har siffror på att under 2008 var det drygt 400 000 svenskar som tjänade en halv miljon kronor eller mer. Av dessa köpte alltså fyra procent cirka 29 procent av alla hushållsnära tjänster. 46,6 procent av de som köpte RUT-avdragsgilla tjänster tjänade någonstans mellan 200 000 – 499 999 kronor.

Satt i ett sammanhang av förhållanden innebär det här att cirka 7 av 100 höginkomsttagare köper den här typen av tjänster medan endast 1 av 100 av låginkomsttagarna gör det. Nya siffror, nya sätt att debattera. Det gäller att hänga med i debatten!