Hyresgästföreningen varnar för höga hyror

Regeringen har i ett nytt lagförslag för hur hyressättningen skall gå till gjort klart att det inte kommer ske någon förändring i det så kallade påtaglighetsrekvisitet. Det här skulle enligt Hyresgästföreningen leda till hyreshöjningar på över 40 % i en fyraårsperiod. Idag finns ett hyrestak som reglerar hur mycket privata bostadsbolag eller fastighetsägare kan få …

Högst och lägst hyror i Sverige

Tidningen Hem & Hyra som är en tidning om just titelorden har gjort en klassisk decennium-undersökning. Man har tittat på hur hyreshöjningarna sett ut under de senaste tio åren för att få en överblick om var det är billigast och dyrast att bo. De boende i Tidaholms Bostad AB som är ett kommunalägt bostadsföretag kan …