Hyresgästföreningen varnar för höga hyror

Regeringen har i ett nytt lagförslag för hur hyressättningen skall gå till gjort klart att det inte kommer ske någon förändring i det så kallade påtaglighetsrekvisitet. Det här skulle enligt Hyresgästföreningen leda till hyreshöjningar på över 40 % i en fyraårsperiod.

Idag finns ett hyrestak som reglerar hur mycket privata bostadsbolag eller fastighetsägare kan få ut. Den här riskerar att försvinna i och med det nya lagförslaget. Istället är det Hyresgästföreningen som skall förhandla med både kommunala och privata bolag på samma villkor.

Det rekvisitet som inte kommer plockas bort innebär idag att det finns möjlighet att höja hyror med maximalt fem procent jämfört med allmännyttan. Att den här skulle få vara kvar i den nya lagtexten tillsammans med att den paragraf som reglerar hur lång tid som måste löpa mellan två hyreshöjningar kommer att tas bort kan det få mycket tråkiga konsekvenser för hyresgäster.

Vad hela det nya lagförslaget får för effekter är omöjligt att sia om och det är ingens om solklart vet vad effekterna blir. Hyresgästföreningen är emellertid ganska klara med att om lagförslaget klubbas igenom som det ligger idag så kommer det knappast vara till fördel för hyresgästerna. Det är en sak som är säker.

Lämna en kommentar