Mat hem till dörren – Konsten att spara tid

Att spara pengar är ofta väldigt viktigt. Ibland är det dock annat som måste sparas in, exempelvis tid. Den trend som snabbt spred sig i storstäderna, matkasse hem till dörren, börjar nu sprida sig till övriga landet. Det finns flera olika företag som startat upp konceptet under olika namn, Matkassen och Veckans middag är två …