Amorteringskrav på bolån? Ingves säger ja, Borg säger nej.

I en intervju med DN meddelade Stefan Ingves att han anser att staten bör gå in och tvinga bankerna att införa ett amorteringskrav på bolån, givet att bankerna inte tar ett eget initiativ. Detta har dock fått mothugg mot Anders Borg som anser att det är fel väg att gå i nuläget.

Både Ingves och Borg är överens om att hushållens skuldsättning måste minska. Anders Borg tror att ett amorteringskrav kan ge ”sättningar” i bomarknaden och hans medicin är istället att höja bankernas kapitalkrav. Kapitalkravet innebär att bankerna måste ha mer tillgängligt kapital än tidigare för att kunna utfärda bolån.

Borg vill att man väntar och ser innan något amorteringskrav, eller liknande, ens kommer på tal. Därmed kan du i fortsättningen göra avkall på amorteringen, även fast det är ett bra läge att amortera just nu med tanke på de låga räntorna då man får lite mer pengar över än tidigare. Sen är det också alltid positivt att minska sina skulder eftersom det leder till mindre räntekostnader i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *