Avtagande inflation och bättre löner

När man fortfarande befinner i sig i inledningen av ett nytt år brukar det trilla in massa rappoter från företag, index och sammanställningar från föregående år. 2010 är inget undantag, snarare ramlar det in fler rapporter eftersom det går att ge ut rapporter för de senaste årtiondet. Idag läser vi om att konsumentpriserna har sjunkit i snitt med 0,1 procentenheter sett till december 2009. Det här enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Samtidigt kommer också rapporter om att KPI, Konsumentprisindex, stiger med 0,6 procent. Det här beror i första hand på att de varor som finns i den kundkorg som KPI baseras på har blivit uppdaterade.

Inflationstakten däremot har minskat från 0,9 till 0,6 procent och det innebär att den genomsnittliga förändringen av ovanstående konsumentpriser under de senaste 12 månaderna. Det finns en bra artikel som förklarar inflation. Konsumentpriserna fortsatte att påverkas, bland annat av boendepriserna som drog ner dem med 1,6 procent. Livsmedel och skor höjde dem med 0,3 procent. Även restaurang- och hotellpriser påverkade konsumentpriserna uppåt.

Samtidigt kommer också rapporter om att svenskarnas löner gick upp rejält under föregående år. Medlingsinstitutet kommer med rapporter om att förra årets höjning som legat på närmare 3,5 procent är den högsta under hela 2000-talet. Föregående period låg den på 2,5 procent och året innan dess endast på en ynka procent.Genomsnittet för perioden 95 – 08 är dock 2,5 procent per år. Det här är en direkt konsekvens av att inflationen som nändes här uppe har varit lägre än vanligt. Alltihop hänger samman med krisen och Riksbankens nollräntepolitik och medvetande om att stimulera ekonomin på allra bästa sätt.

Ibland är det intressant med nationalekonomi minsann!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *