Deklarationstider – här är nyheterna inför 2010

Vi går in i deklarationstider. Senast den 15 april skall alla svenska privatpersoner ha fått sin deklarationsblankett för att göra kontroller av de inkomster och skatter som genererats under året. En lite annorlunda nyhet i årets deklaration är att Skatteverket skickar med extra information gällande vilka rutor i deklarationen som granskas extra noga. Primärt handlar det om att få folk att bli mer noggranna och göra rätt från början. Övriga nyheter i årets deklaration kommer på rad här:

Reseavdragets gräns höjs

Istället för överstigande 8 000 kronor är det nu istället 9 000 kronor som kostnaden måste överstiga för att det skall vara möjligt att minska sin skattepliktiga inkomst. Det är endast det beloppet som överstiger som är avdragsgill.

Bilersättning

Summan personer får dra av för nyttjande av egen bil är 18,50 kr/mil. Diesel ligger på 6,50 kr/mil och övriga drivmedel 9,50 kr/mil.

Hem-PC

Har du förmånsavtal med hem-pc kommer värderingen bli något högre. Numera skall datorn värderas till marknadsvärdet, det vill säga det värde som en anställd hade fått betala själv för motsvarande teknik, support med mera. Dock gäller vissa undantag beroende på när avtalet skrevs så kontrollera den här informationen extra noga.

Tak för fastighetsavgift

Taket för årets fastighetsavgift ligger på 6 362 kronor. Du måste fortfarande betala full fastighetsskatt som är en procent på taxeringsvärdet om du har en tomt med hus på som taxeras under 50 000 kronor.

ROT-avdraget

Om du nyttjat ROT-avdraget under året så är det ditt eget ansvar att ansöka om skattereduktion för detta. Ansökan måste vara inne senast den 3 maj och skickas direkt till Skattekontoret i Västervik. Det är endast ägare eller delägare av aktuell fastighet som kan ansöka om skattereduktion.

Grundavdrag för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget som införts räknas ut automatiskt och är inget som behövs göras av dig själv.

Kom ihåg att lämna in pappren senast den 3 maj eftersom från och med dagen efter börjar det räknas ränta på skatteskulden. Inte helt bra.

Är du inte helt klar med vad en deklaration faktiskt är och hur den fungerar så finns en utmärkt guide för deklaration hos Alltomspara.se.

Lämna en kommentar