Det kan gå fort utför för de svenska bankerna

De Svenska bankerna står bra till, i alla fall om man jämför med övriga banker i Europa. Vid en undersökning, där man jämför aktiekursen och delar med det bokförda värdet per aktie, ligger Handelsbanken i topp och SEB i botten. Men ingen av dem ligger är inom riskzonen, men det kan gå snabbt utför.

Handelsbanken toppar listan med värdet 1,25 gånger sitt eget kapital och har tillsammans med Swedbank inte investerat något större kapital i de krisdrabbade länderna. Värre ser det däremot ut för SEB och Nordea som båda har investerat stora kapital i krisdrabbade länder, 2,5 respektive 1,45 miljarder.

SEB får värdet 0,86 gånger sitt eget kapital vid undersökningen men ligger lång över ”krisnivån” som på 0,2-0,3, men det kan gå snabbt utför vid en ytterligare kris, speciellt med tanke på hur mycket investerat kapital som finns utomlands.

I slutändan kommer det att drabba de svenska hushållen, ett tänkvärt scenario för oss svenskar som har varit relativt förskonade mot den kris som har drabbat resten av omvärlden de senaste åren. Lägg därtill en bostadsbubbla som kan spricka när som helst och vi kan redan se vikande priser på bostadsmarknaden.

Lämna en kommentar