Halverat elpris just nu

Stora vattenmängden gör att vattenkraftverken går för fullt just nu. Detta innebär att priset på el har sjunkit kraftigt under den gångna veckan och priset har, i princip, halverats!

För en vecka sedan så låg spotpriset på cirka 19,80 öre, men på bara en vecka så har elpriset gått ned till låga 7.4 öre. Vattenkraftverken går just nu på 90% och när det gäller vattenmagasinen så kan de inte fyllas mer just nu, eftersom man vill försäkra sig mot en kraftig nederbörd.

Just nu producerar vi mer el än vad vi behöver, men detta är troligen inget som kommer att hålla i sig framöver. Speciellt med tanke på att sex kärnkraftreaktorer är nedstängda på grunda av underhåll och det tar ofta tid innan de kommer igång igen.

Lämna en kommentar