Fler svenskar vill ha Euro

Sverige röstade 2003 nej till ett införande av den europeiska valutan Euro. Sen dess har intresset varit svalt både gällande åsikter och debatter. Nu kommer det emellertid nya uppgifter från Statistiska Centralbyrån om att just nu är det fler svenskar som är positiva till ett införande än de som är negativa. Det här har inte hänt sedan 2002 då JA-sägarnas stöd var större.

Även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd så finns det tydliga siffror som pekar på allt fler positiva röster. De som är allra mest positiva är männen. Cirka 50 procent av de tillfrågade männen är positiva medan 38 procent anses negativa. När det gäller kvinnor är det knappa 46 procent som är negativa till euron medan dryga 37 procent är för.

Om man ser på det historiska är det vanligt att känslan för euron stärks i tider då kronan anses svag vilket är fallet just nu. Dock har det aldrig varit så starka röster som höjts som det är för tillfället. Att det var sju år sedan senast talar ändå för att vindarna kanske blåser något annorlunda under 2009. SCB har tittat på vilka politiska partier som har ökade andelar JA-sägare och där återfinns partier som Miljöpartier, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartier. Flera av de tunga nej-sympatisörerna med andra ord.

Att det emellertid skulle bli aktuellt med en ny folkomröstning är svårt att tänka sig. Frågan har inte varit uppe på tapeten på länge och det krävs ett betydligt större antal JA-röster för att frågan skall bli aktuell igen. Dock är det inte omöjligt att det kommer upp till diskussion just om en sådan sak sker eftersom Euron har ett starkt stöd i Riksdagen.

Lämna en kommentar