Forsmark ökar effekten – Rörligt avtal jublar

Det har varit många dystra nyheter kring elanvändandet i landet de senaste två månaderna. Nu verkar det emellertid som ett av Sveriges största kärnkraftverk har fått bukt med sina problem och kan öka sin effekt igen. Kraftgruppen på Forsmark har fått grönt ljus att höja den termiska effekten i tre reaktorer till totalt 1 125 Megawatt. De sista två reaktorerna väntar på beslut.

Ansökan om att höja effekten i reaktorerna ansöktes redan under 2006 men olika inspektioner påvisade stora brister i systemen och ställverken och menade på att Forsmarks säkerhet inte kunde garanteras. Nu har emellertid godkännande kommit efter att insatser gjorts och den timingen kunde inte varit bättre. Med tanke på den senaste tidens elpriser så är beslutet väldigt välkommet.  Dock saknas fortfarande ett godkännande från Strålskyddsmyndigheten men det bör inte vara några problem.

Effekthöjningen motsvarar 3,3 Terawatt eller samma elförbrukning som helas Uppsala kommun förbrukar under ett helt år. Flera svenska kärnkraftverk väntar på beslut från regeringen att få höja sin effekt. Något som givetvis skulle gynna konsumenten i slutändan. Dock får inte säkerheten glömmas bort och det är alltid den som är primär.

Vad är en kilowattimme?

Lämna en kommentar