Årets löneökning: 2,4 procent

SCB har släppt siffror angående svenskens sammantagna löner. Det är inte varit någon direkt jätteökning med tanke den finansiella situation världens ekonomi och valutor befinner sig i. Något som också syns i statistiken. Sett till personer som är arbetare i den privata sektorn så ökade lönerna med 2,4 procent upp till 139,20 kronor i timmen. Det här jämfört med samma måand under 2008.  Om man räknar in övertidstilläggen så var samma siffra 141,1 kronor i timmen. För de privata tjänstemännen var stigningen något högre då lönerna ökade i genomsnitt med 2,8 procent om det inkluderar de rörliga lönetilläggen. Tar man bort lönetilläggen var ökningen bara 2,5 procent. Notera då att övertidstillägg är exkluderat i båda siffrorna för privata tjänstemän.

För att få något perspektiv så anser SCB att jämförelsen mellan de två arbetstyperna endast går att jämföra på ett ställe och det är de privata arbetarna inklusive övertidstillägg med de privata tjänstemännen inklusive de rörliga löneavtalen.Även statistik för övertid släpptes vilken visade på att ungefär 1,8 procent övertid registrerats under året. Det är en minskning med drygt en tiondel från föregående års avstämning av samma period.

Sett till den kommunala sektorn så gick lönerna upp betydligt bättre. Där hittar vi en ökning om 3,9 procent i medellönen där den genomsnittliga lönen för anställda i kommunen nu uppgår till 23 950 svenska kronor. De landstingsanställda ökade ungefär likartat, 3,7 procent till 28 450 kronor. Den statligt anställde har nu 2,5 procent bättre lön än föregående år och uppgår nu till 30 640 kronor i genomsnitt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *