Gemensam ekonomi – Vanligt eller ovanligt?

Nordea har gjort en undersökning där man studerat hur vanligt det är att ha en gemensam ekonomi. Det är en hel del intressanta siffror som går att använda för att se utifrån sitt eget perspektiv.Undersökningen inkluderar även personliga behov som personliga utgifter.

Det finns då olika nivåer eller grupper av hur gemensam ekonomi man har. Den delen som har delvis gemensam ekonomi brukar använda sig av en modell där man ut efter inkomst delar på de gemensamma utgifter som man har och det som blir över har man kvar hos sig själv och använder efter eget begär. Ungefär 17 procent av paren gör på det här viset. Cirka 15 procent väljer att dela gemensamma utgifter rakt av och sedan behåller resten för sig själva.

En viktig sak att komma ihåg när det gäller undersökningen är att det är stor skillnad på gifta par och de som är samboende. Av de gifta paren har över 70 procent gemensam ekonomi medan endast 34 procent av de samboende har det. Bara tre procent har helt separat ekonomi. Undersökningen visar också att många upplever det svårt att prata om gemensam ekonomi och att det ofta ligger konflikter i luften när det handlar om just gemensam ekonomi. En part i paret kanske inte får pengarna att räcka till riktigt och det skapar givetvis problem om man har ett avtal sinsemellan. Om man tittar på de som har 100 % gemensam ekonomi så kan irritation istället skapas på onödiga inköp eller slöseri med pengarna i allmänhet.

Jag tycker personligen att en gemensam ekonomi skall vara för de gemensamma utgifterna. Att sedan ha ett eget konto är viktigt, både för att ta lärdom av hur man sköter sin privatekonomi men också för att undvika konflikter med att man använder varandras pengar till sådant som man inte är överens om. Det skall dock poängteras att 85 procent av de tillfrågade i undersökningen ändå var nöjda med sin ekonomiska situation och hur det löst sig i deras fall. Det tar dock inte bort risken helt för osämja.

Lämna en kommentar