Inga lockpriser i Danmark

E24,se har idag en intressant intervju med den danska branschorganisationen för mäklare där fenomenet lockpriser gås igenom. Lockpriser är egentligen ett uttryck för att sätta ett medvetet lägre pris på en bostad som skall säljas för att locka till budgivning mellan fler parter och därmed få upp prislappen. Priset sätts av mäklaren.

Intervjun visar på att det här inte alls existerar i vårt grannland Danmark. Det finns för övrigt inte speciellt många länder som har det som Sverige överhuvudtaget när det kommer till husförsäljning. Intervjuobjektet blev uppriktigt förvånad när han fick reda på hur det fungerade i Sverige och att ett sådant sätt i Danmark alla gånger i veckan hade stridigt mot god mäklarsed. Det kan jag som läsare av artikeln tycka vara oerhört anmärkningsvärt.

I Danmark sätter mäklaren det priset på huset som han eller hon faktiskt anser det vara värt med hänsyn till vad de också tror att folk är villiga att betala för huset. Utifrån det här priset så diskuteras sedan affären och vissa gånger blir priset lägre och andra högre. Poängen är att det kommer upp genom en diskussion med den person eller det par som säljaren vill sälja till.

Jag fastnade också för uttalandet om att han tyckte att den svenska budgivningen mer var lik en auktion än en vanlig budgivning. I Danmark har man ingen öppen budgivning utan går det till att man vill ha en budgivning får alla intressenter lägga sitt bud i ett kuvert och lämna in. Alla kuverten öppnas sedan vid samma tillfälle och det budet som är högst vinner huset.

LITE skillnad på den svenska marknaden.

Trevlig helg.

Lämna en kommentar