Sparandet dåligt i svenska hushåll

Inte sedan sista kvartalet under 2006 har sparandet varit så lågt som det är just nu i svenska hushåll. Just nu ligger det sparandet på minus 15 miljarder kronor. Samtidigt ökar hushållens sammanlagda förmögenhet. Samtidigt så ser man också att de sammanlagda skulderna också ökat under det tredje kvartalet. SCB;s kommentar till den här delen är att man tror att allt fler människor lånade till bostad innan bolånetaket trädde i kraft den förste oktober. På så vis ökade också skulderna rejält. Kommentarerna till det låga sparandet är att det till stor del kommer från att hushållen sålt aktier, aktiefonder och obligationer samt ökat sin upplåning under kvartalet.

Risken med den här trenden måste väl ändå vara att sparandet fortsätter att minska och bli sämre för varje undersökning som görs. Aldrig förr har människor haft så mycket pengar över, tack vare de låga räntorna, och ändå så är sparandet nere på lägsta nivåer. Det är för mig obegripligt. Tyvärr konsumerar man väl mer under tiden man har mer pengar istället för att stoppa undan dem och de lär många familjer få sota för under de kommande månaderna och åren. Tyvärr.

Lämna en kommentar