Intresset för återbetalning av CSN rekordstor

Centrala studiestödsnämnden rapporterar om att väldigt många människor väljer att betala in sina studielån i förtid. 1,4 miljarder räknar man att få in under 2010 vilket är i närheten av rekordåren 2005-2006 som låg på samma siffra. Analytikerna ser en ganska tydlig trend mellan viljan att betala tillbaka sitt studielån i förtid med konjunkturen. Just nu har vi väldigt låga och rörliga räntor när det gäller bolånen och att täcka upp studieskulderna i ett bolån är det flera som väljer att göra. Det här kan dock vara ödestiget då dels att räntan endast är temporärt på väldigt låg nivå men också att man lånar upp huset till max och inte har möjlighet att täcka in några andra oförutsägbara behov som kan uppstå.

CSN sätter sin ränta på studielånen efter ett genomsnitt från den statliga utlåningsräntan under de senaste tre åren. I tider där räntan ligger högre ser man tydliga tendenser att återbetalningsviljan ökar bland låntagarna. Det är emellertid ganska märkligt då det inte är speciellt hög ränta och inte heller några orimliga krav på återbetalningstider eller annat. Dessutom är inte räntan avdragsgill och ändå så pass låg så det är inte speciellt smart att välja att skriva över lånet och baka in det i ett befintligt bostadslån.

Räntan ändrar sig över tid när det gäller bolån, i CSN:s fall handlar det om enstaka tiondelar upp eller ner när det sker ändringar och det är inte speciellt stora svängningar på beloppen som studenter vanligtvis har. Håll kvar ditt CSN istället för att göra om det till andra typer av lån.

Lämna en kommentar