Investeringssparkontot med lägre skatt framöver

Som bekant ska den nya sparformen investeringssparkontot införas från årsskiftet. Sedan tidigare är det, i stora drag, klart om hur det ska vara utformas. Men nu kommer nya direktiv från regeringen med lägre skatt.

Anledningen till att investeringssparkontot införs är för att underlätta för småsparar att investera i aktier och fonder. Tanken är då att man ska kunna, inom sin depå som man har i investeringssparkontot, kunna handlar och köpa aktier och fonder utan att behöva betala vinstkatten som ofta tillkommer. Istället skam an då betala en årligskatt, en uträkning som baseras på nivån på statslåneräntan året innan.

Kritiken har dock varit relativt hård när det gäller skattesatsen som anses bli för hög. Regeringen meddelar nu i ett pressmeddelande att den årliga schablonskatt, som man kommer att få betala, nu kommer att sänkas. Anledningen är att man vill främja ett långsiktigt sparande och då är denna skattesats en nagel i ögat och bör därmed vara så låg som möjligt.

Det tidigare beskedet var att skatten skulle räknas ut genom att ta statslåneräntan plus 0,75 procent gånger kapitalskatten, det vill säga 30 procent. Om statslåneräntan låg på 3 procent, vilken den gjorde 2010, så innebar det då att skatten kom att bli 1,125 procent.

Men nu kommer räntepåslaget på 0,75 procent att tas bort i enlighet med regeringens nya direktiv. Om vi då går tillbaka till vår föregående beräkning så kommer då skatten att ligger strax under en procent, med 0,9 procent. Det kanske inte låter som speciellt mycket men om man ska spara under en längre tid så blir de mycket pengar.

Lämna en kommentar