Norman-beloppet – inget exakt mått

Norman-beloppet är ett mått som Morningstar tog fram i början av maj och visar hur mycket pengar en fond skulle generera i framtiden. Men så enkelt är det inte riktigt och måttet bör man ta med en nypa salt när man jämför olika fonder.

Morningstar tog fram Norman-beloppet på grund av debatten som politiker och experter fört för att förenkla och konkretisera vad sparandet i en fond innebär för dig som kund. Den visar hur mycket det skulle kosta dig att spara i en fond om du gör en månatlig insättning på 1000 kronor de kommande tio åren.

Det innebär att måttet endast är en uppskattning av vad fonden förväntas prestera. Måttet räknas olika för olika typer av fonder. För aktiefonder beräknas en avkastning på 6 procent och för räntefonder 2 procent. Och data som används som grund i beräkningen baseras på historisk data från fem år tillbaka i tiden.

Norman-beloppet ger därmed endast en hint om vad du kan förvänta dig för kostnader och avkastning men är absolut inte ett exakt belopp. Framförallt så är osäkerheten stor när det gäller den framtida avkastningen som är ytterst svårt att uppskatta för en aktiefond. Det gäller helt enkelt att ta med risktagandet, historisk avkastning med mera och inte blint lite på Norman-beloppet när du tittar på en fond.

Lämna en kommentar