Höjt prisbasbelopp för 2013

SCB har nu beräknat vilket nivå som prisbasbeloppet för 2013 bör ligga på. Det blir en höjning med 500 kronor från dagens 44 000 till 44 500. Det innebär att vissa ersättningar som använder prisbasbeloppet som grund höjs något.

SCB skrev i ett pressmeddelande under gårdagen att enligt deras beräkningar så bör prisbasbeloppet höjas till 44 500 kronor. Det är en höjning med 500 kronor. Prisbasbeloppet ligger bland annat till grund för beräknandet av bland annat sjupenning, studiemedel, föräldrapenning, ITp med flera. Så en höjning av prisbasbeloppet är något som kommer är positivt för flera samhällsgrupper.

Dock ska påpekas att SCB använder förändringen av konsumentprisindex, inflationsmåttet, som grund för sitt beslut. Det innebär att man egentligen inte får mer pengar i plånboken med tanke på de rådande prisförändringarna.

Innan den nya nivån av prisbasbeloppet för 2013 kommer att gälla så måste regeringen besluta om de kommer att gå på SCB:s linja, vilket de nästan alltid gör.

Lämna en kommentar