Räkna med elchocker framöver

Vi på Ekonomiskt har under ett par olika tillfällen kunnat rapportera om skyhöga elpriser under vissa timmar på dygnet på grund av avstängda kärnreaktorer i landet. Något som många blivit varse om på senaste elräkningen.

Nu kommer nya rapporter att det här kan vara ett fenomen vi kommer att få börja vänja oss vid, tragiskt nog. Under de senaste åtta åren, det vill säga från och med 2003, har elpriset varit över en krona per kilowattimme. De tre senaste gångerna har skett inom loppet av två månader. Det är knappast acceptabelt.

Experter menar på att vi måste börja vänja oss vid sådana här toppar på elpriserna. El är en färskvara och samtidigt som den produceras måste den också konsumeras eftersom det är omöjligt att lagra el. Det innebär att den mängd el som produceras men som inte används går till spillo. I takt med att vi fasar in allt fler vindkraftverk i det svenska elnätet så innebär det också att vi kommer bli mer känsliga för naturens krafter. En kall och vindstilla dag gör att vi behöver mycket el men får inte speciellt mycket producerat vilket får till följd att priserna går upp. Raka motsatsen skulle alltså gälla vid en blåsig och varm sommardag.

Priserna går upp och ner eftersom det är utbud och efterfrågan som styr via den nordiska elbörsen Noordpool. Här får man betala det man anser elen vara värd och sälja den för detsamma. Något som gör att det kan komma att bli vardag med tråkiga elpriser.

Läs mer om el.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *