Rekordstorlek på svenskarnas samlade bolån

Med hänsyn till att Sverige fortfarande befinner sig i lågkonjunktur är det anmärkningsvärt att tillväxttakten av lån håller i sig även under 2009. I september kom siffror på att tillväxten låg på 8,2 procent. En siffra som av experter anses vara hög.

I dagsläget har svenskarna samlade bolån på 1500 miljarder kronor. Jämför man den här siffran med januari 2004 då nivån låg på 765 miljarder så är det en rejäl ökning, över 100 procent. I de här siffrorna finns lån med villor som säkerhet som vuxit med över 80 procent.

Eftersom räntan ligger på rekordlåg nivå blir de disponibla inkomsterna betydligt högre och det är tydligt att svenskar är mer kostnadsmedvetna idag än för flera år sedan. Eftersom räntan med all sannolikhet kommer öka i närtid måste svenskarna vara medvetna om att det kommer bli dyrare att bo allt eftersom räntan går upp. Även om människor vet att de har råd med räntenivåer på betydligt högre nivåer så måste ställningen ändå tas om man är intresserad av betala mycket pengar i räntekostnader, pengar som egentligen inte ger någonting.

Vill du fördjupa dig i bolån och begreppen som tillhör finns bra och enkel fakta på sajten Allt om bolån.

Lämna en kommentar