Rekordstorlek på svenskarnas samlade bolån

Med hänsyn till att Sverige fortfarande befinner sig i lågkonjunktur är det anmärkningsvärt att tillväxttakten av lån håller i sig även under 2009. I september kom siffror på att tillväxten låg på 8,2 procent. En siffra som av experter anses vara hög. I dagsläget har svenskarna samlade bolån på 1500 miljarder kronor. Jämför man den …