RUT-avdrag för läxläsning

Ja det stämmer faktiskt. Skatteverket har valt att göra en riktigt generös tolkning av lagen i det här sammanhanget när det gäller RUT-avdraget och läxläsningen. De medger dock själva att det är en ordentlig gråzon men som de inte valt att granska.

Rent tekniskt fungerar det som så att de hushåll och familjer som valt att ha hemhjälp med städning eller andra sysslor som går att hänföra till RUT-avdraget också hjälper barnen med sina läxor under den tid som de vistas i hushållet. Den här tiden faktureras som annan tid och det här lägger sig alltså inte Skatteverket i. Rent teoretiskt innebär det då att avdraget som kan göras för hushållsnära tjänster, RUT, går också att tillämpa på läxläsning, hur komiskt det än låter.

Man kan tycka att de här systemen börjar gå allt för långt nu men personligen ser jag inget konstigt i detta. Jag antar att man inte har tid att städa för att man inte är hemma och således inte heller alltid har tid att hjälpa till med läxorna. Den moraliska biten är en helt annan diskussion hur vida föräldrar skall finnas där för sina barn och så vidare men den tänker jag inte behandla här.

Lämna en kommentar