Selma Lagerlöv får eventuellt vara kvar i plånboken

TT har idag släppt en notis om att Riksbankens begäran om att dra in 20-kronorsedeln och istället ersätta den med ett 20-kronorsmynt inte godkänns av Riksdagens finansutskott. Motiveringen hittas i att Riksbankens direktion har tyckt att förslaget varit dåligt och velat avslå det.

Grunden till hela avecklingen låg i att 20-kronorssedeln är sliten och svår att hantera för riksbanken. Dessutom är den väldigt svår att se hur vida den är förfalskad eller inte. Därför hade ett mynt passat mycket bättre. Det här tycker då inte Finansutskottet. Däremot håller man med om att både tvåkronors-myntet och 200-kronorssedeln skulle vara ypperliga lösningar att minska både antalet hundralappar och enkronor på den svenska marknaden.

På grund av oenigheten mellan Riksbanken och direktionen anser nu finansutskottet och därför bör svensk valuta ha kvar 20-kronorssedeln.

Lämna en kommentar