Selma Lagerlöv får eventuellt vara kvar i plånboken

TT har idag släppt en notis om att Riksbankens begäran om att dra in 20-kronorsedeln och istället ersätta den med ett 20-kronorsmynt inte godkänns av Riksdagens finansutskott. Motiveringen hittas i att Riksbankens direktion har tyckt att förslaget varit dåligt och velat avslå det. Grunden till hela avecklingen låg i att 20-kronorssedeln är sliten och svår …