Småhuspriser fortsatt uppåt

Under den senaste undersökningen, gjord av statistiska centralbyrån, SCB, pekar priserna på småhus ute i landet fortsatt uppåt. Mellan september – november är det en prisökning i genomsnitt med två procent jämfört med föregående år.

Den största uppgången på småhus återfinns i Södermanlands län som pekar stadigt uppåt med fem procent när jämförelsen görs mellan de senaste två tremånadersperioderna. Den absolut största nedgången skedde på Gotland som tappade priser med ett genomsnittligt värde av sex procent.

I städerna steg priserna med cirka 2 procent. Både Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd hade prisökningar i intervallet en till två procent. Om man ser till landets genomsnittliga prisbild för ett småhus så är den i perioden september till november 1,8 miljoner kronor.

Sugen på att köpa sommarstuga? Läs mer om lån till ett fritidshus.

Lämna en kommentar